Українська|English

Новини Бюро соціальних та політичних розробок

Солідарна протидія наслідкам пандемії COVID-19

   Пандемія COVID-19 завдала потужного удару у всьому світі по усім сферам життєдіяльності, які впливають на добробут суспільства, зокрема по економічному та соціальному стану розвитку. Наприклад, за даними доповіді фонду Карітас - Італія від 16 жовтня 2021 року, кількість людей, що живе за межами бідності в Італії збільшилась на 1 мільйон від початку пандемії. За даними ООН за час пандемії було втрачено більше 114 мільйонів робочих місць, а 120 мільйонів людей додатково опинились за межею бідності. Всього ж за даними ООН було виділено майже 16 трильйонів доларів як засіб стимулювання економіки. Проте, ООН також наголошує що пандемія підвищила нерівність у світі, і погіршила становище людей з вразливих груп у всьому світі.

    На жаль, Україна також зазнала значного впливу пандемії. Зокрема, у найбільш «панічні часи» весни 2020 (станом на 16.04.2020), за даними Торговельно-промислової палати України рівень безробіття в Україні сягав 13,7% - 15,4%, що було найвищим рівнем за 15 років. Звісно, зі зменшенням карантинних обмежень ситуація почала покращуватись, проте такі «турбулентності» завжди негативно позначаються на економіці та добробуті населення. До найбільших ризиків що можуть спричинити погіршення соціально - економічного стану громадян України у середньостроковій  та довгостроковій перспективі відносять:
- падіння платоспроможності населення;
- нестача (дефіцит) державного бюджету;
- зростання дефіциту Пенсійного фонду України;
- мінімізація видатків на фінансування потреб вразливих груп населення та соціальні програми;
- збільшення розриву між прошарками населення. 
Серед короткострокових наслідків,  які ми вже можемо відчути, можна назвати:
- зниження темпів розвитку малого та середнього підприємництва;
- втрата робочих місць частиною населення;
- зменшення доходів та купівельної спроможності населення;
- закриття частини малих та середніх підприємств.
Не можна не згадати те, що соціально вразливі цільові групи та представники майже усіх сфер суспільства, навіть ті, які продовжували працювати під час карантинних заходів та локдаунів, зазнали прямого чи опосередкованого  впливу пандемії. В глобалізованому ХХІ сторіччі ніхто не може залишатись без уваги до наслідків пандемії. Простим прикладом цього буде навіть той факт, що продуктові магазини,  які могли працювати навіть під час найжорсткіших карантинних заходів зазнали суттєвого зменшення продажів через зменшення трафіку людей, та купівельної спроможності населення. На думку В.о. директора науково-дослідного Інституту соціальної політики Міністерства соціальної політики України й НАН України Леоніда Ільчука, проблеми спричинені пандемією необхідно вирішувати шляхом напрацювання (розробки) певних програм, концепцій та планів. Нагально необхідно вносити зміни та корегувати програми соціально-економічного розвитку регіонів через діагностику проблем, які виникли та перерозподілу видатків на збереження соціального капіталу. Враховуючи серйозність наслідків та різноманітність потерпілих груп важливим кроком щодо подолання короткострокових наслідків, та мінімізації середньо - та довгострокових наслідків, є створення комплексної стратегії, яка б була детальним планом дій щодо збереження та підвищення добробуту усіх соціальних груп та верств населення.
  До розробки та реалізації цієї стратегії необхідно залучити представників бізнесу, науковців, державних службовців та інших дотичних до цього питання громадян. Важливим тут також залишається врахування позицій представників громадянського суспільства, які є також представниками найбільш постраждалих соціальних груп. «Оцінюючі наслідки що завдала та завдає пандемія, Бюро соціальних та політичних розробок вирішило застосувати свій експертний та організаційний досвід,  та консолідувати зусилля представників уряду, бізнесу та громадянського суспільства, які представляють різноманітні соціальні групи задля забезпечення комплексного підходу до зменшення шкоди від пандемії» -  говорить  Ростислав Дзундза, голова правління Бюро соціальних та політичних розробок, що розпочинає реалізацію проєкту «Солідарна протидія наслідкам пандемії COVID-19» підтримано в рамках програми Європейської Комісії «Прямуємо разом», який реалізується Black Sea Trust Fund.  Місцем пілотного проєкту було обрано Одеський регіон найбільший район в Україні, оскільки в програмні документи регіону не включено плани щодо подолання наслідків пандемії, проте у майбутньому ми плануємо масштабування подібного досвіду. Ми поставили перед собою наступні завдання:
Проведення соціальної діагностики (масове опитування населення, серія експертних опитувань).
Завданнями діагностики мають бути: - дослідження готовності населення та організацій до підтримки протипандемійних заходів;
- аналіз соціальних ризиків реалізації протипандемійних заходів;
- оцінка негативних соціально-економічних наслідків пандемії серед населення та організацій малого і середнього бізнесу;
- оцінка ефективності протиепідемічних заходів, реалізованих органами місцевого самоврядування;
- аналіз ресурсів громадських ініціатив місцевої громади з точки зору їх включення до заходів з подолання наслідків пандемії;
- готовність до взаємодії місцевих ініціатив та органів МСУ. Висвітлення результатів соціальної діагностики, обговорення і вироблення проєкту розв'язання виявлених проблем. Розробка стратегії подолання наслідків пандемії для її винесення на засідання Одеської районної ради. Підготовка документів для засідання профільних комісій з питань підготовки та реалізації стратегії протидії наслідкам пандемії. Інформаційний супровід діяльності проєкту (публікації в регіональних і всеукраїнських ЗМІ та пресконференціях)
Ми вважаємо, що реалізувавши усі задачі ми створимо комплексне бачення шляхів подолання пандемії, яке допоможе мінімізувати негативні наслідки для кожного.

Пошук

Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України