Українська|English

Стратегія розвитку ГО "Бюро соціальних та політичних розробок" на період з 2018 до 2020 року

Стратегія розвитку ГО "Бюро соціальних та політичних розробок" на період з 2018 до 2020 року розроблено під час проведення стратегічного планування  діяльності  в межах «Проекту зміцнення громадянського суспільства» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ на період з 2018 до 2020 року

ФАНДРЕЙЗИНГОВА СТРАТЕГІЯ на період з 2020 до 2023 року

Метою сесії стратегічного планування є посилення організаційної спроможності ГО "Бюро соціальних та політичних розробок". Стратегічна сесія являє собою планування ключових аспектів розвитку організації, вироблення спільного бачення та прийняття рішень по принципових питаннях діяльності.

Результатом стратегічної сесії   є стратегічний план розвитку організації на найближчі роки, в якому визначені: місія, цілі та завдання організації, ключові напрямки діяльності, план конкретних дій по напрямкам протягом найближчих років, визначені відповідальні особи за розвиток кожного напрямку, розроблена система моніторингу та оцінки дій відповідно до плану, із чіткими кількісними та якісними індикаторами.

Стратегічні напрями роботи організації за сферами діяльності:

Сфера зайнятості, охорони здоров’я, соціальної політики та рівних можливостей, соціального діалогу.

Сфера демократії, прав людини, належного урядування та стабільності.

Сфера енергетики, транспорту, захисту навколишнього природного середовища та сталого розвитку.

Сфера науки та культури, інформаційного суспільства, контактів між людьми та народної дипломатії.

Сфера децентралізації, впровадження  інтегрованої  моделі  соціальних  послуг  на  рівні  об’єднаних територіальних  громад та центрів контролю безпеки.

Стратегічні напрями діяльності та операційні цілі:

  1. Сприяння виконанню зобов’язань України за Угодою про Асоціацію з ЄС щодо забезпечення соціального діалогу, соціального захисту та соціального залучення.
  2. Консолідація зусиль громадських, благодійних та донорських організацій, спрямованих на соціальне інвестування, створення та розвиток ринку соціальних послуг.
  3. Досягнення гендерної рівності у правовому полі України, підвищення рівня дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
  4. Створення умов для гармонійного поєднання працівниками професійних та сімейних обов’язків, дотримання принципу гендерної рівності та протидія дискримінації.
  5. Вироблення спільного бачення серед організацій громадянського суспільства, які працюють в соціальній, екологічній та медичній сферах щодо напрямків та результатів реформування

 

Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України