Українська|English

Реалізовані проєкти за 2021 р.

2021 Проект "Солідарна протидія наслідкам пандемії COVID-19" (Solidary response to the aftermath of the СOVID-19 pandemic) підтримано в рамках програми Європейської Комісії «Прямуємо разом» European Commission program “Moving forward together”, який реалізується Black Sea Trust for Regional Cooporation a project of the German Marshall Fund.  Мета проекту зміцнити солідарність між владою, громадянським суспільством, бізнесом та іншими зацікавленими сторонами  в Одеської області шляхом підготовки Стратегії солідарності для реагування на пандемію COVID-19.

2021  Проєкт «Підвищення обізнаності суспільства щодо боротьби зі стереотипами та гендерною нерівністю, ризиками насильства над жінками та домашнього насильства і міжнародними стандартами в цій сфері» (Raising Public Awareness on Combating Stereotypes and Gender Inequality, the Risks of Violence Against Women and Domestic Violence and International Standards in this Area)  за фінансової підтримки  Європейського Союзу, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Української національної платформи форуму громадянського суспільства Східного партнерства, має на меті забезпечення участі громадськості, зокрема організацій членів УНП СхП в адвокації ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству (Стамбульська Конвенція). В рамках ініціативи продовжується робота над підвищенням обізнаності суспільства щодо боротьби зі стереотипами та гендерною нерівністю, ризиками насильства над жінками та домашнього насильства і міжнародними стандартами боротьби з ним,  а також розробка, обговорення та прийняття Позиційної заяви громадянського суспільства про підтримку  Проекту Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації.

2021 Проєкт «Активний «срібний вік» в м. Києві в умовах пандемії COVID-19» (The elderly active in the city Kyiv of the СOVID-19 pandemic). Інформаційний та навчально-просвітницький проект з організації сучасних форм надання соціальної підтримки людям похилого віку за підтримки Київської міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Мета проекту інвентаризація реалізованих програм та ініціатив влади та громадських організацій щодо надання соціальних послуг громадянам старшого віку під час пандемії COVID-19, розширення спектру інноваційних соціальних послуг особам похилого віку і залучення ширшого кола волонтерських організацій та представників соціально-відповідального бізнесу для подальшого обміну досвідом. 
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України