Українська|English

Архів новин за грудень 2014 року

Інформація стосовно проблем реформування системи надання соціальних послуг та діяльності НУО з удосконалення законодавства в цій сфері у 2013–2014 роках

Важливим завданням соціальних реформ стає забезпечення адресності як соціальної допомоги, у вигляді пільг та компенсацій, так і соціальних послуг. Підвищення адресності закріплено як важливий пункт реформ у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, який затверджено Верховною Радою України і в Коаліційній угоді, підписаній керівниками демократичних фракцій у Верховній Раді.

Розділ ХІІІ «Соціально-гуманітарна реформа» Коаліційної угоди передбачає «Розвиток мережі неприбуткових установ, які покривають потреби соціально незахищених верств населення щодо надання соціальних послуг. Передбачити відповідні механізми та їх фінансування. Широке залучення недержавних установ та організацій до системи надання соціальних послуг», але неможливо забезпечити ці завдання без системного підходу:

1. Чіткого планування та визначення потреб населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах.

Оцінка потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в соціальних послугах вперше була проведена 2013 року та проводилась відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінсоцполітики № 648 від 15.10.2012 року.

У 2013 році незалежний Аналіз отриманих результатів (додаток 1) показав, що:

 • оцінка потреб проведена частково;
 • не визначені пріоритети в області щодо потреб у соціальних послугах;
 • не враховано потенціал недержавних надавачів соціальних послуг;
 • некоректне застосування видів соціальних послуг для визначення потреб окремих соціальних груп;
 • не розраховано потенційний попит на соціальні послуги в більшості областей;
 • кількісні показники потреб окремих соціальних груп не адекватні в порівнянні з їхньою загальною кількістю (за даними офіційної статистики та оціночними даними);
 • орієнтовні обсяги фінансування соціальних послуг для задоволення попиту необґрунтовані.

На початку 2014 року Мінсоцполітики ухвалило наказ від 20.01.2014 № 28 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 7 лютого 2014 р. за № 253/25030) «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах».

2014 року також було проведено незалежний Аналіз визначення потреб (додаток 2), котрий показав, що:

 • порядок оцінки потреб не забезпечує адекватний збір даних та їх аналіз;
 • визначення цільових груп, які мають право на отримання певних видів соціальних послуг є незрозумілим і дискримінаційним;
 • оцінка потреб проведена частково, в більшості областей не проводився аналіз отриманих даних і не визначались основні пріоритети в послугах;
 • не визначені пріоритети в області щодо потреб у соціальних послугах — керівництво більшості областей не вважає за потрібне визначати пріоритети, тому що такий аналіз є завданням Міністерства соціальної політики;
 • неможливо проаналізувати потенціал різних надавачів соціальних послуг та інфраструктуру відповідно до вимог нового Порядку оцінки потреб у соціальних послуг;
 • соціальне замовлення залишається декларативним механізмом, перш за все, через неякісне та некоректне проведення оцінки потреб.

Висновок: наявні нормативні документи не забезпечують визначення потреб і є громіздкими та не відповідають потребам реформи системи надання соціальних послуг.

2. Визначення пріоритетів надання соціальних послуг і виділення відповідного фінансування.

Визначення пріоритетів надання соціальних послуг не проводиться, тому що немає відповідних інструментів. Крім того, навіть затвердження методики визначення вартості соціальних послуг без визначення пріоритетів соціальних послуг не зможе забезпечити розробку програм надання соціальних послуг і виділення відповідного фінансування.

3. Наявності механізмів фінансування недержавних надавачів соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.

Дужє часто Міністерство соціальної політики стає заручником розробки нормативно-правових документів, які не тільки не сприяють реформуванню системи надання соціальних послуг, але заважають їй, впроваджуючи нові обмеження.

Наприклад, Постановою КМУ від 29 квітня 2013 р. № 324 затверджено «Порядок здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів», який обмежує норми кількох діючих Законів Україні:

 • ЗУ «Про державні закупівлі», стаття 2, в якому передбачається, що конкурсні процедури при закупівлі послуг за рахунок бюджетних коштів використовуються починаючи зі 100 000 грн; порядок вводить конкурсні процедури вже до 100 000 грн;
 • ЗУ «Про соціальні послуги», стаття 14, в якому визначається, що фінансування соціальних послуг здійснюється за рахунок державних та місцевих бюджетів; порядок передбачає лише фінансування з місцевих бюджетів (відповідно до 91 статті Бюджетного кодексу України);
 • ЗУ «Про соціальні послуги», в якому закріплюється рівноправність державних та недержавних суб’єктів надання соціальних послуг; порядок використовує соціальне замовлення тільки для послуг, які не надають державні чи муніципальні надавачі соціальних послуг.

Слід зазначити, що в значній кількості регіонів немає недержавних надавачів соціальних послуг, серед яких можливо було б провести конкурс на соціальне замовлення. 2013 року в рамках одного з міжнародних проектів у Запорізькій області було проведено пілот із реалізації механізму соціального замовлення відповідно до Порядку (постанова КМУ № 324). Було проведено конкурс серед одного надавача (Червоний хрест), який отримав ті ж самі бюджетні кошти, які отримував у попередні роки без конкурсів. Механізм соціального замовлення залишається лише маніфестацією і в жодний спосіб не впливає на практику надання соціальних послуг.

4. Прозорої статистичної звітності щодо господарчої діяльності недержавних надавачів соціальних послуг.

2014 року було підготовлено Аналітичний звіт «Статистика соціальних послуг: аналіз вітчизняного і міжнародного досвіду та основні рекомендації щодо її вдосконалення» (додаток 3). Було визначено, що статистичні данні стосовно економічної діяльності недержавних надавачів соціальних послуг не збираються. Тому залишається в тіні економічний внесок недержавних надавачів у ВВП України. Відповідно, ці данні не враховуються в планах соціально-економічного розвитку, що заважає визначенню необхідного фінансування цієї сфери.

Експерти ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», МБФ «Карітас України», «Бюро соціальних та політичних розробок», «Центру громадської експертизи» та інших НУО в рамках діяльності Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики Центру перспективних соціальних досліджень МСП и НАН України, впродовж 2013–2014 років, крім вищевказаних досліджень, провели громадське обговорення пакету проектів нормативно-правових документів:

 • зміни до Бюджетного КУ (щодо забезпечення надання соціальних послуг), зареєстровано у ВРУ, № 1556 от 22.12.14;
 • зміни до Податкового КУ(щодо забезпечення надання соціальних послуг), зареєстровано у ВРУ № 155 от 22.12.14;
 • нова редакція ЗУ «про соціальні послуги» зареєстровано у ВРУ № 1554 от 22.12.14.

Також, ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» розробила та впроваджує «План перехідного періоду» (додаток 4) для забезпечення фінансування з місцевих бюджетів соціальних послуг, які передбачені «Загальнодержавною цільовою соціальною програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки» з 2017 року після закінчення грантів Глобального фонду.

Усі напрацювання та пропозиції стосовно удосконалення нормативно-правової бази, що регулює діяльність у сфері надання соціальних послуг, було направлено Міністру соціальної політики Павло Розенко, Міністру охорони здоров’я Олександру Квіташвілі, в. о. Голови Державної служби статистики Ірині Жук і Директору Державної установи «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України», Голові комітету з програмних питань Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІД Наталії Нізовой.

Питання щодо реалізації Плану перехідного періоду внесено на розгляд Національної Ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу (додаток 5) та буде забезпечено реалізацію цього плану.

тут
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України