Українська|English

Архів новин за грудень 2014 року

Адресність соціальної допомоги та соціальних послуг: кроки до реалізації

Важливим завданням соціальних реформ стає забезпечення адресності як соціальної допомоги у вигляді пільг та компенсацій, так і соціальних послуг. Підвищення адресності закріплено як важливий пункт реформ у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, який затверджено Верховною Радою України, і в Коаліційній угоді, підписаній керівниками демократичних фракцій у Верховній Раді.

Але неможливо забезпечити ефективну соціальну політику в цьому напрямку без чіткого планування, прозорої статистичної звітності та визначення пріоритетів у наданні соціальних послуг. Отже, визначення реальних потреб населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах стає важливим інструментом для реалізації нової соціальної політики держави.

Обговоренню питань впровадження проектів нормативно-правових документів, пов’язаних, у тому числі, і з реформуванням системи звітності у сфері соціальних послуг, було присвячено засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та НАН України, яке відбулося 11 грудня в офісі Міжнародного благодійного фонду «Карітас України». У засіданні також взяли участь представники ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», Бюро соціальних та політичних розробок, групи «„Зайнятість, трудові права, безпечні та здорові умови праці, соціальна політика“ ПГС Україна-ЄС» та інших організацій.

На засіданні було представлено Аналіз результатів оцінки потреб у соціальних послугах у 2014 році, який підготувала ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» в рамках проекту «Посилення спроможності громадянського суспільства здійснювати громадський контроль за державним фінансуванням та реформуванням системи соціальних послуг для забезпечення сталості системи комплексних послуг з профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу, догляду і підтримки», що виконує Коаліція ВІЛ-сервісних організацій за підтримки Всеукраїнської мережі ЛЖВ (проект Глобального фонду по боротьбі з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією).

Для підготовки цього документу було проаналізовано звіти щодо оцінки потреб у соціальних послугах на рівні адміністративно-територіальних одиниць, які підготовані управліннями та департаментами соціального захисту по всій Україні відповідно до «Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в соціальних послугах», затвердженого Наказом Міністра соціальної політики 7 лютого 2014 року.

Результати дослідження показали, що система визначення потреб у соціальних послугах ще не досконала. Наприклад, пріоритети в наданні соціальних послуг, що є основним завданням проведення оцінки потреб, взагалі не визначались. Але визначення пріоритетів, а також планів розвитку системи соціальних послуг не можливо без розуміння повної картини щодо існуючої інфраструктури та потенціалу надавачів соціальних послуг, оцінка яких не проводилась. Нажаль, практично не враховано інформацію стосовно недержавних надавачів соціальних послуг у регіонах.

Ще одним важливим висновком Аналізу стало підтвердження того, що соціальне замовлення соціальних послуг залишається лише задекларованим механізмом, який не можливо використовувати через відсутність предмету замовлення (обсяг соціальних послуг та обсяг фінансування). Відсутність предмету соціальних послуг можна пояснити тим, що в ході оцінки потреб не відбувається визначення пріоритетів у соціальних послугах.

Усі ці проблемні питання можуть стати на заваді реформування системи надання соціальних послуг, у тому числі і передбачених Коаліційною угодою. Неможливо реалізувати п 1. 9. Коаліційної угоди «Розвиток мережі неприбуткових установ, які покривають потреби соціально незахищених верств населення щодо надання соціальних послуг. Передбачити відповідні механізми та їх фінансування. Широке залучення недержавних установ та організацій до системи надання соціальних послуг», якщо не ведеться облік соціальних послуг, які надаються державою«.

На засіданні також обговорювались кроки з реалізації Плану перехідного періоду для забезпечення фінансування з державного бюджету соціальних послуг, передбачених «Загальнодержавною цільовою соціальною програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 роки» після закінчення грантів Глобального фонду починаючи з 2017 року.

Нажаль, Порядок визначення потреб взагалі не передбачає надання послуг із догляду та підтримки ВІЛ-інфікованим. Слід також звернути увагу на некоректне формулювання назв деяких цільових груп — наприклад, назва групи «особи з проблемами ВІЛ/СНІДу та вживання психоактивних речовин», може трактуватися як дискримінаційне ставлення, тому що передбачає, що особа з «проблемами ВІЛ/СНІДу» обов’язково вживає психоактивні речовини. Правильно застосовувати назву для груп: «люди, які живуть з ВІЛ» та «групи підвищеного ризику інфікування ВІЛ». На засіданні було вирішено підготувати проект змін до «Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах», затвердженого Наказом Міністра соціальної політики 7 лютого 2014 року.

Важливим питанням для обговорення стали наміри уряду щодо ліквідації неефективних пільг і переходу до адресності та монетизації пільг (внесення змін до 25 актів законодавства, 2016 рік).

Координаційно-експертна рада на початку 2014 року замовила в Центрі перспективних соціальних досліджень Мінсоцполітики та НАН України Науково-дослідницьку роботу з дослідження впливу прожиткового мінімуму на соціальні виплати населенню, в якій були проведені розрахунки щодо відміни пільг різним категоріям населення та можливості підвищення прожиткового мінімуму за рахунок відміни цих пільг. На засіданні було вирішено скерувати результати Дослідження Міністру соціальної політики Павлові Розенку з пропозицією взяти їх до уваги при реалізації завдань із реформування системи пільг.

,
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України