Українська|English

Архів новин за жовтень 2014 року

Координаційно-експертна рада як майданчик консолідації наукової думки

Неможливо створити ефективну державу, якщо не розумієш, як повинен працювати соціальний сектор. Яким чином буде відтворюватись людський капітал, як буде забезпечуватись людський розвиток. Реформування одного напрямку соціального сектору, наприклад охорони здоров’я, без розгляду пов’язаних питань в сфері соціального захисту чи освіти, призводить не до оптимізації фінансових потоків, а  до руйнування всієї системи.

Власне для вироблення такого комплексного підходу в розбудові соціального сектору держави, з урахуванням необхідності людського розвитку, потрібно створити науково-експертну платформу для розробки, пілотування та адвокатування аналітичних та нормативно-правових документів. Ця теза була підтверджена дослідженням, яке провели експерти Бюро соціальних та політичних розробок у першому півріччі 2016 року на замовлення ЮНІСЕФ. «Аналіз процесів реформування соціального сектору в Україні» наочно показав, що несистемні реформи призводять до посилення соціальної небезпеки, погіршення соціально-демографічних показників. Саме тому створення науково-координаційної платформи було визначено як важливий інструмент забезпечення комплексності реформ.

Така платформа потребує спільної засадничої бази, що дозволить розробити узгоджений проект системної реформи з одного боку, та аналіз потенційних ризиків від реформування – з іншого.

В основу такої платформи може бути покладено роботу та багаторічний досвід Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики НДІ праці та зайнятості населення МСП та НАНУ.

Ці та інші питання було обговорено під час засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики НДІ праці та зайнятості населення МСП та НАНУ (КЕР), яке пройшло 26 вересня в приміщенні МБФ «Карітас України». Засідання проходило за підтримки UNICEF в рамках проекту »Підходи до соціальної реформи: від інновації до традиції» що виконує Бюро соціальних та політичних розробок.

У зустрічі взяли участь представники провідних наукових інституцій, зокрема, Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи, Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», НДІ праці і зайнятості населення, Школи охорони здоров’я та Школи соціальної роботи НаУКМА, Інституту соціальної роботи та управління НПУ ім. М. Драгоманова, а також МБФ «Карітас України».

Як зазначила у своєму вітальному слові Голова КЕР, Дзвенислава Чайківська,  експертно-наукова платформа вже 3 роки об’єднує фахівців, які працюють у соціальному секторі та займаються питаннями його розвитку. За цей період будо розроблено низку нормативно-правових документів, разом із представниками профільних міністерств та міжнародних організацій вироблено спільне бачення найгостріших проблем соціального захисту, визначено першочергові кроки на шляху його реформування.

Представляючи роботу ради протягом всього періоду її існування, Леонід Ільчук, заступник голови НДІ праці та зайнятості населення, відзначив, що КЕР є науково-експертною ініціативою, яка об’єднує представників наукових та громадсько-експертних інститутів, і є на сьогодні чи не єдиним дискусійним майданчиком реформи соціального сектору.

Координатором проекту “Підходи до соціальної реформи: від інновації до традиції”, Ольгою Цвілій було надано пропозиції щодо інтегрованої моделі соціального сектору. Учасники погодились з тим, що розробка єдиної інтегрованої моделі є на сьогодні важливим завданням та виявили готовність долучитись до його реалізації.

Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, запропонувала напрямки доопрацювання моделі. Тетяна Єфименко, президент Академії фінансового управління, відзначила, що проблему оптимізації фінансування соціального сектору можна буде вирішити лише після досягнення розуміння, яким чином проходитиме фінансова та адміністративна децентралізація.

Дзвеніслава Чайківська зазначила, що зважаючи на масштабність завдань та різноплановість складових соціального сектору (над розвитком якого працює КЕР), очевидно, що завдання, які ставить перед собою КЕР, виходять за сферу компетенції Мінісоцполітики, тож потрібно забезпечити пряму співпрацю КЕРу з іншими міністерствами, особливо – з Мінфіном. Ростислав Дзундза, голова правління Бюро соціальних та політичних розробок, зауважив, що завдання КЕР відповідають рівню віце-прем’єра.

Учасники зустрічі підтримали ідею підписання меморандуму, що допоможе КЕР забезпечити глибшу консолідацію ключових сторін соціальної реформи, а також збільшити ефективність адвокаційної роботи.

Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України