Українська|English

Архів новин за жовтень 2014 року

Що загрожує соціальному діалогу в Україні?

Соціальні реформи є важливим чинником підвищення якості життя українців. Нажаль, у реформах, які були запропоновані урядом та президентом, дуже мало уваги приділяється власне реформуванню соціальної сфери та повністю знищується такий важливий елемента захисту соціальних прав українців як соціальний діалог між профспілками, роботодавцями і державою.

Обговоренню проблемних питань реформування соціального діалогу було присвячено засідання Комітету з питань формування основних напрямків державної політики та здійснення відповідно до закону державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування, проведення соціального діалогу з питань формування та реалізації державної соціальної політики, регулювання соціально-трудових відносин Громадської Ради при Міністерстві соціальної політики України під Головуванням Заступника Голови Громадської Ради Рой В. Є.

У засіданні Комітету, яке пройшло 23 жовтня в приміщенні «Всеукраїнського Альянсу Профспілок» також взяли участь експерти 5-ї групи «Соціальний діалог та справедливість» Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та НАН України.

На засіданні були обговоренні такі питання:

  • план роботи Комітету на IV квартал 2014 року та 2015 рік;
  • про розробку спільного бачення профспілок, роботодавців та недержавних організацій щодо реформування соціального діалогу в Україні;
  • про реформування Фондів соціального страхування в контексті впровадження європейської моделі соціального діалогу.

Учасники засідання обговорили та ухвалили План роботи Комітету на IV квартал 2014 року та 2015 рік. Також учасники зазначили, що держава нівелює роль соціальних партнерів у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні. Як приклад було розглянуто законопроект «Про реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці» (реєстраційний № 5080) та «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (реєстраційний № 5111).

Зокрема, законопроектом № 5080 передбачається з 1 січня 2015 року утворити Фонд соціального страхування України, об’єднавши Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на базі Фонду соціального страхування на випадок безробіття та його робочих органів, а також визначити новоутворений Фонд центральним органом виконавчої влади, утримання якого буде здійснюватися за рахунок коштів, що надійшли від єдиного соціального внеску, а не за рахунок державного бюджету.

Фонди із самоврядних органів мають перетворюватися на центральний орган виконавчої влади, що підпорядковується Міністерству соціальної політики України.

Такі зміни порушують норми Закону України «Про соціальний діалог в Україні». Більш того, сторони соціального діалогу від профспілок та роботодавців усуваються від управління фондами. Задля того вносяться зміни до законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії їх діяльності», «Про соціальний діалог в Україні», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності».

Відповідно до законопроекту № 5080 ліквідується нагляд із боку соціальних партнерів (профспілок та роботодавців) за системою соціального страхування (виконанням завдань та використанням коштів).

Законопроекти № 5080 та № 5111 не погоджено із сторонами соціального діалогу, як того вимагає Закон України «Про соціальний діалог в Україні» та Генеральна угода.

Цей приклад лише підтверджує намагання держави повністю зруйнувати систему соціального діалогу, звести роль профспілок та роботодавців до простих виконавців наказів держави. Ці намагання повністю суперечать європейським принципам організації соціального діалогу і ролі соціальних партнерів у формуванні соціальної політики.

Крім важливих організаційних рішень учасники засідання вирішили:

  1. Звернутись до Адміністрації Президента України, Кабінету міністрів України, Міністерства соціальної політики, Європейського соціально-економічного комітету з вимогою забезпечити включення питання реформування соціального діалогу в Стратегічні документи, які формулюють основні напрямки реформ в Україні.
  2. Підготувати «Policy Paper» щодо реформи соціального діалогу в Україні та презентувати її 15 листопада 2014 року на Міжнародному круглому столі, що організує 5-а робоча група «Соціальний діалог та справедливість» Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.
  3. Створити Робочу групу з реформування соціального діалогу, державних соціальних стандартів і державного соціального страхування України за участю 5-ї робочої групи «Соціальний діалог та справедливість» Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики при Центрі перспективних соціальних досліджень МСП та НАН України і Комітету з питань формування основних напрямків державної політики та здійснення відповідно до закону державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування, проведення соціального діалогу з питань формування та реалізації державної соціальної політики, регулювання соціально-трудових відносин Громадської Ради при Міністерстві соціальної політики України.

Всі ці кроки необхідні для вироблення спільного бачення роботодавців, профспілок і недержавних організацій щодо забезпечення євроінтеграційних процесів у реформуванні соціальної сфери України, втому числі впровадження європейської моделі соціального діалогу. Важливо не йти у фарватері патерналістських намагань держави контролювати питання соціального страхування та соціального діалогу, а забезпечити розробку й широке обговорення відповідних моделей соціального діалогу та їх впровадження на законодавчому рівні.

Учасники також відмітили важливу роль Європейського соціально-економічного комітету в реформування соціального діалогу у відповідності до виконання Угоди Україна-ЄС. Власно тому було запропоновано залучити експертів ЄСЕК в процес розробки та впровадження європейської моделі соціального діалогу в Україні.

url
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України