Українська|English

Архів новин за вересень 2014 року

Спільна позиція як запорука реформування системи

Найбільш проблемним питанням у реформуванні системи надання соціальних послуг є вироблення узгодженої позиції щодо кінцевих завдань процесу змін. Розробка спільного бачення недержавними надавачами соціальних послуг щодо того, як повинна виглядати ефективна система надання соціальних послуг, стикається перш за все з різними інтересами недержавних організацій, які представляють інтереси різних соціальних груп. Дуже часто інтереси організацій зумовлені видом бюджетного фінансування соціальних послуг чи установ, які працюють із конкретною цільовою групою.

Координаційно-експертна рада з питань соціальної політики Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та НАН України впродовж 2013–2014 років постійно працювала над виробленням спільного бачення недержавними організаціями загальних параметрів системи надання соціальних послуг, принципів роздержавлення та децентралізації всієї системи. Нажаль дуже часто корпоративні інтереси організацій перемагали над загальними інтересами недержавного сектору. Особливо ця проблема проявилась при розробці нової редакції ЗУ «Про соціальні послуги», який повинен стати рамковим для всієї системи надання соціальних послуг, визначити основні терміни, основні завдання та забезпечити рівність усіх учасників ринку соціальних послуг.

Дуже часто організації, які представляють інтереси окремих соціальних груп, намагалися в рамковий документ прописати конкретні і дуже вузькі послуги та установи, що їх надають. Це абсолютно зрозуміло з точки зору діючого бюджетного процесу, коли бюджетні кошти виділяють тільки тим установам, які прописані в нормативно-правових документах. Але з точки зорі деінституціоналізації системи надання соціальних послуг і переходу від утримання установ до оплати конкретних послуг, ці підходи є шкідливими. Але завдяки відкритим дискусіям Координаційно-експертна рада й організації, що входять до її складу, розробили нову редакцію ЗУ «Про соціальні послуги» з залученням фахівців Міністерства праці та соціальної політики.

Обговоренню питань реформування системи надання соціальних послуг у контексті нової редакції закону було присвячено чергове засідання Координаційно-експертної ради, яке пройшло 17 вересня 2014 року в приміщенні МБФ «Карітас України». Захід проходив у рамках проекту «Посилення спроможності громадянського суспільства здійснювати громадський контроль за державним фінансуванням та реформуванням системи соціальних послуг для забезпечення сталості системи комплексних послуг з профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу, догляду і підтримки», що виконує Коаліція ВІЛ-сервісних організацій за підтримки Всеукраїнської мережі ЛЖВ (проект Глобального фонду по боротьбі з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією).

Участь у засіданні взяли експерти ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», Бюро соціальних та політичних розробок, Група соціальний діалог та соціальна справедливість Форуму громадянського суспільства східного партнерства. На засіданні також було обговорено перелік змін до нормативно-правових актів, які будуть потрібні в разі ухвалення Верховною Радою ЗУ «Про соціальні послуги».

Комплексність реформи системи надання соціальних послуг полягає в тому, що необхідно внести зміни не тільки до базового закону, необхідно вносити зміни до низки законів та підзаконних актів, наприклад до системи статистичного обліку недержавних надавачів соціальних послуг, змінити деякі пункти в Бюджетному та Податковому кодексах, тощо. Тому узгоджена позиція гравців ринку соціальних послуг — першочергове завдання для ефективного просування реформ.

*
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України