Українська|English

Архів новин за квітень 2014 року

Чи можна підвищити прожитковий мінімум в Україні у два рази?

На замовлення Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики, за підтримки МБФ «Карітас України», Центр перспективних соціальних досліджень Мінсоцполітики та НАН України провів фінансово-економічні розрахунки стосовно можливості підвищення прожиткового мінімуму й одночасного скасування пільг населенню з метою визначення їх впливу на окремі соціальні виплати населенню.

На сьогодні в Україні визнаним фактом є низький рівень життя більшості населення. Одним із важливих показників, що характеризує рівень життя населення та визначає більшість показників соціального блоку бюджету є прожитковий мінімум, який не відповідає європейським соціальним стандартам. За різними оцінками, реальний розмір прожиткового мінімуму в Україні має бути на 2-3 тисячі гривень вищий від офіційно визначеного владою. Зокрема, за приблизними розрахунками профспілок реальний прожитковий мінімум має становити не менше 3000 гривень. Якщо ж враховувати неофіційний рівень інфляції, який, за даними деяких незалежних експертів, сягає 40–42 %, середнє значення реального прожиткового мінімуму для однієї особи має становити 5000 гривень.

На практиці розміри прожиткового мінімуму встановлюються виходячи із фінансових можливостей держави, при розрахунку соціальних виплат використовується рівень забезпечення прожиткового мінімуму, що значно зменшує розміри соціальних допомог та пенсій і не забезпечує достатній життєвий рівень населення. Ці висновки підтверджують виконані в даному дослідженні розрахунки. Так, обсяг видатків у 2013 році на фінансування державної соціальної допомоги, що визначається на підставі діючого законодавства (в т. ч. із використанням рівня забезпечення прожиткового мінімуму), становить 37 012,0 млн грн. У разі розрахунку допомог на основі підвищення їх розмірів до рівня дійсного прожиткового мінімуму, обсяг необхідних видатків із державного бюджету становитиме вже 59 536,2 млн грн.

Тому підвищення розмірів прожиткового мінімуму потребує додаткових бюджетних коштів. Однією з пропозицій із пошуку таких коштів в останні роки звучить теза щодо відміни пільг населенню.

Проведені розрахунки показали, що відміна пільг дозволить вивільнити з бюджету всього 10 257,3 млн грн., що фактично було закладено в державний бюджет у 2013 році. Однак, обсяг зазначених вивільнених ресурсів є недостатнім для збільшення фінансування всіх соціальних виплат, які залежать від прожиткового мінімуму. Тому, одним із шляхів підвищення рівня фінансування соціальних виплат може бути спрямування коштів, вивільнених у результаті відміни пільг, на покриття окремих видів державної соціальної допомоги та пенсій, які на даний час фінансуються на мінімальному рівні (що є нижчим за рівень прожиткового мінімуму). Так, за рахунок повної відміни пільг можна буде підвищити розміри соціальних виплат до рівня прожиткового мініму для таких напрямів:

  • пенсій (які надаються в розмірі нижче прожиткового мінімуму);
  • допомоги на дітей одиноким матерям;
  • допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їхнє місце проживання невідоме;
  • державної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Крім того, підвищення розміру соціальних виплат до рівня двох прожиткових мінімумів за рахунок вивільнених коштів від повної відміни пільг, можливо для таких напрямів:

  • пенсій (які надаються в розмірі нижче та на рівні прожиткового мінімуму);
  • допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
  • державної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
  • державної допомоги інвалідам із дитинства та дітям-інвалідам.

В дослідженні також розглянуто варіанти часткової відміни пільг для окремих категорій наслення, які їх отримують за соціальною ознакою, що дозволить вивільнені обсяги ресурсів використати для підвищення фінансування відповідних видів соціальних виплат. Так, відміна пільг для інвалідів загального захворювання дозволить підвищити розмірдержавної допомоги малозабезпеченим сім’ям, до складу яких входять інваліди до рівня двох прожиткових мінімумів. В той же час, відміна пільг для таких категорій як пенсіонери за віком, ветерани війни та діти війни дозволить підвищити пенсійні виплати (які надаються в розмірі нижче та на рівні прожиткового мінімуму) також до рівня двох прожиткових мінімумів.

Аналіз потенційної можливості відміни пільг для категорій населення, які їх отримують за професійною ознакою, показав, що обсяг фінансування, що буде вивільнено в разі такої відміни становить 1 982,5 млн грн., або лише 19,3% від загального обсягу фінансування пільг. Цього обсягу ресурсів буде достатньо для підвищення розмірів наступних соціальних виплат до рівня прожиткового мінімуму: пенсій; державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям; тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; допомоги на догляд особі, яка проживає разом із інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.

,
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України