Українська|English

Архів засідань Координаційно-експертної ради

Основним напрямом діяльності КЕР є здійснення наукових досліджень та розробок, спрямованих на реалізацію стратегічних завдань соціальної політики та соціальної стратегії держави

Розвиток України, як демократичної, соціальної, правової європейської держави неможливий без створення потужного та ефективно діючого третього сектору. 75 % недержавних надавачів соціальних послуг уразливим групам в Україні становлять благодійні організації. Проте, реформа громадянського суспільства, яка активно здійснюється в Україні поряд із пенсійною, податковою та іншими реформами, призвела до змін чинного законодавства, які не передбачають отримання благодійними організаціями бюджетних коштів за надання соціальних послуг.

Власне так починається лист на ім’я Міністра соціальної політики Наталії Королевської, який було безпосередньо передано Міністру 25 січня 2013 року під час проведення Народної колегії.

Лист підписали Міжнародний благодійний фонд «Карітас України», ВБО «Мережа людей що живуть з ВІЛ», ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», Всеукраїнський рух в підтримку колишніх в’язнів «Подолання», ВБО «Асоціація благодійників України», БО «Соціальна служба „Віфанія“». Ці організації об’єднують більш як 100 НПО з усіх областей України, які безпосередньо надають соціальні послуги, вразливим групам.

7 грудня в приміщенні МБФ «КАРІТАС-Україна» пройшло перше засідання Координаційно-експертної ради при Центрі перспективних соціальних досліджень Мінсоцполітики та НАН України (далі — КЕР). На засіданні було затверджено склад КЕР та план робіт на 2013 рік.

Ініціаторами створення КЕР виступили всеукраїнські благодійні організації, які надають соціальні послуги вразливим соціальним групам, зокрема: бездомним; звільненим із місць позбавлення волі тощо. Наказом за № 25 Від 29.11.12, директором Центру Леонідом Ільчуком затверджено Положення про Координаційно-експертну раду з питань соціальної політики при Центрі.

Питання гармонізації професійних та особистих обов’язків працівників в Україні потребує нормативної регламентації та практичних кроків до реалізації, зокрема з огляду на необхідність імплементації трудових стандартів ЄС у цій сфері. За підтримки Міжнародного фонду «Відродження» громадська організація «Бюро соціальних та політичних розробок» розпочинає діяльність проекту «Концепція імплементації стандартів ЄС щодо збалансування професійного та особистого життя працівників». Розробити Концепцію імплементації стандартів ЄС збалансування професійного та особистого життя працівників, що узагальнюватиме як міжнародні стандарти у цій сфері та практику їх впровадження окремими державами, а також враховуватиме соціально-економічні можливості України на сучасному етапі розвитку, врахування гендерних аспектів, дотримання принципу недискримінації. Здійснення експертної діяльності, зокрема, соціально-правового аналізу стандартів ЄС та МОП у сфері гармонійного поєднання професійних та сімейних обов’язків працівників та практики їх реалізації у країнах Європейського Союзу дозволить отримати аналітичні матеріали та конкретні пропозиції щодо їх впровадження в Україні. До експертної роботи над проектом будуть задіяні науковці кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, НДІ праці та занятості населення МСП та НАНУ, за участі профспілок та роботодавців та громадських організацій. Експертами буде проведено порівняльно-правововий аналіз відповідності національного законодавства та - проект Трудового кодексу України (реєстр. № 2410), проект Закону України про працю (реєстр. № 2708) до положень Конвенцій МОП та Директив ЄС з врахуванням досвіду імплементації держав-членів ЄС. Запрошуємо Вас приняти участь в екмпертному засіданні, що відбудеться 22 січня о 15 годині в Будинку профспілок, Майдан Незалежності, 2 зал 323.

Попередня програма заходу

Захід планується до проведення 7 березня 2019 року у Міністерстві соціальної політики України о 10:00 та буде присвячений оцінці стану впровадження Україною антидискримінаційних Директив ЄС: "регулювання дотримання рівності та недискримінації у доступі до праці, НАДАННЯ послуг та соціального забезпечення".

В заході візьмуть участь громадські діячі, керівники директоратів та спеціалісти, відповідальні за питання європейської інтеграції Міністерства соціальної політики України, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Центральних органів виконавчої влади, науковці НАН України з НДІ питань праці і занятості населення, Центру проблем імплементації європейського соціального права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченкаа, експерти Коаліції протидії дискримінації, Представництва делегації Європейського Союзу в Україні, Офісу Ради Європи, представники профспілок та бізнесу. Захід підготовлений Бюро соціальних та політичних розробок за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках грантового компоненту проекту «Громадська синергія» під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. 

Аналітичний звіт підготовлено за результатами аналізу вітчизняного законодавства (Конституції України, Кодексу законів про працю, Податкового, Цивільного та Господарського Кодексів, понад 150 Законів України та більш, ніж 1 тис. підзаконних нормативно-правових актів), проведено правову та гендерну експертну оцінку директив, надано практичні висновки та рекомендації щодо їх доопрацювання та втілення в практичну діяльність державними інституціями. Аналітичний звіт "Аналіз регулювання дотримання рівності та недискримінації у доступі до праці, послуг і соціального забезпечення: оцінка стану впровадження Україною антидискримінаційних Директив ЄС"  а також Таблиці  відповідності національного законодавства нормам Директиви 79/7/ ЄEC про поступове запровадження принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у сфері соціального забезпечення  Таблиця 1 ,  Директиви Ради ЄС 92/85/ЄЕС про вжиття заходів з поліпшення безпеки та охорони здоровя на виробництві вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, або годують Таблиця 2 , Директиви 2004/113/ЄС про імплементацію принципів рівності чоловіків і жінок у доступі до товарів і надання послуг Таблиця 3 , розроблено за результатами дослідження проведеного в рамках проекту «Практики роботи Міністерства соціальної політики України щодо посилення експертної роботи з імплементації «антидискримінаційних» директив ЄС» що виконувався ГО "Бюро соціальних та політичних розробок".

ПРОГРАМА ЕКСПЕРТНОЇ НАРАДИ

 

30 червня о 10:00  відбудеться експертна зустріч-нарада «На шляху до ЄС: рівні права і можливості українських громадян у доступі до праці». Вона присвячена дотриманню рівності на ринку праці та у доступі до послуг, а також змінам в національному трудовому законодавстві. Нарада відбуватиметься в рамках проекту “Практики роботи Міністерства соціальної політики України із забезпечення рівності жінок і чоловіків на ринку праці”, який реалізує  Бюро соціальних та політичних розробок під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС) за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проекту «Громадська синергія» .

 Протягом трьох років Українська держава, згідно з Угодою про асоціацію «Україна – ЄС», імплементувала чотири із шести директив Ради ЄС, які стосуються:

  • реалізації принципів рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях доступу та постачання товарів і послуг (Директива № 2004/113/ЄС);
  • рамкової угоди щодо батьківської відпустки (Директива № 96/34/ЄС);
  • заходів із заохочення поліпшення безпеки та гігієни праці вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, чи годувальниць (Директива № 92/85/ЄЕС);
  • поступового запровадження принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у сфері соціального забезпечення (Директива № 79/7/ЄЕС).

Час  впровадження цих документів збігає вже 2017 року.

Ще дві директиви повинні бути імплементовані до кінця 2018 року: № 2000/43/ЄС про реалізацію принципу рівного ставлення незалежно від расового чи етнічного походження та, нарешті, № 2000/78/ЄС, що встановлює загальну систему рівного ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності.

Організації-ініціаторки заходу відзначають, що Міністерство соціальної політики України, як імплементуючий орган, доклало чимало зусиль до цієї роботи. Але лишається відкритим питанням, чи ці результати є достатніми для виконання поставлених завдань? Представники профспілок та неурядові експерти й експертки показують, залучивши галузеву та гендерну статистику, що у сферах дії цих шести директив не відчувається покращення, а в окремих галузях навіть і, навпаки – відкат.

Урядові й неурядові експерти погоджуються, що в реформованій країні, де реформи соціального забезпечення, трудового законодавства, пенсійна та інші недавні законодавчі ініціативи суттєво змінюють загальний ландшафт, імплементація згаданих Директив потребує узгодженого підходу.

Про ці проблеми та можливе реагування на них, вже здійснені кроки та можливі пропозиції подальших дій розкажуть:

  • профспілкові лідерки - представниці Конфедерації вільних профспілок України та галузевих профспілок Федерації профспілок України;
  • представники Міністерства соціальної політики, Держслужби зайнятості, Державної інспекції праці;
  • юристи-фахівці з трудового права ГО «Трудові ініціативи» та Центру проблем імплементації європейського соціального права КНУ імені Тараса Шевченка;
  • експерти науково-дослідних інституцій НАНУ - Інституту праці і зайнятості, Інституту економіки та прогнозування, Інституту демографії, Київської школи економки, Громадської ради з гендерних питань парламентського МФО «Рівні можливості», фахівці Київського Інституту гендерних досліджень і Бюро соціальних та політичних розробок.

Контакт для акредитації:

Марфа Скорик

096 011-0338

 

Про бюро

Бюро соціальних та політичних розробок займається питаннями реформування соціальної сфери та соціального діалогу

Електронна адреса: 
bureau@bureau.in.ua

Фейсбук | ТвіттерЄвропейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України