Українська|English

Архів засідань Координаційно-експертної ради

Основним напрямом діяльності КЕР є здійснення наукових досліджень та розробок, спрямованих на реалізацію стратегічних завдань соціальної політики та соціальної стратегії держави

Спільне бачення громадськості щодо реформування системи соціальних послуг

Радянська система соціального захисту передбачала державну монополію на усі види соціального захисту та соціальних послуг. Вона діяла, коли монополія в соціальній сфері підтримувалась монополією в економіці та фінансовій сфері. Україна після розпаду СРСР почала проводити ліберальні реформи в економіці, та залишила радянські підходи до організації соціального захисту. Протягом 22 років лише підвищувалась кількість пільг та соціальних виплат, не здійснювалось роздержавлення соціальної сфери, монополізувалось соціальне страхування, не введено обов’язкового медичного страхування, не переглядався прожитковий мінімум, відсутні методики розрахунку вартості життя українців. Роздержавлення соціальної сфери практично не здійснювалось.

Але реалії економічного стану України та необхідність забезпечення сталого розвитку держави потребують докорінних змін у системі соціального захисту. В щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2013 році» в розділі 1.5.4. «Продовження реформ у сфері соціальної підтримки та соціального страхування» на 2013 рік запропоновані такі кроки:

  • удосконалити систему контролю за додержанням законодавства у сфері соціальної підтримки та надання соціальних послуг громадянам;
  • врегулювати питання нормативного забезпечення диверсифікації надавачів соціальних послуг шляхом залучення до цього процесу недержавних організацій на конкурсних засадах.

Сфера соціальних послуг достатньо нова для України і почала розвиватися з 2005 року з вступом у дію Закону України «Про соціальні послуги». З 2007 року почалося реформування системи соціальних послуг, яке не закінчилась і в сьогоденні. Розпорядження КМУ від 8 серпня 2012 р. № 556-р «Про стратегію реформування системи соціальних послуг» визначає основні напрями реформи. Реформування системи соціальних послуг зумовлено потребою у створенні «ринку соціальних послуг» з метою забезпечення їх якості та ефективності.

13 березня 2013 року Постановою КМУ затверджено План заходів на 2013—2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг, яким передбачається внесення змін та доповнень до нормативно-правових документів, які забезпечать поступовий перехід до роздержавлення системи соціальних послуг.

Протягом 2013 року недержавні неприбуткові організації активізували роботу з розробки спільного бачення стосовно того, як повинна виглядати система надання соціальних послуг після реформування. Наприкінці 2012 року при Центрі перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та НАН України створено Координаційно-експерту раду з питань соціальної політики, до якої увійшли представники міжнародних та всеукраїнських недержавних організацій що надають соціальні послуги, в тому числі вразливим групам.

В квітні 2013 року створено підкомітет із реформування системи соціальних послуг при Комітеті з питань формування державної політики у сфері надання соціальних послуг людям похилого віку, інвалідам, бездомним громадянам, іншим соціально вразливим верствам населення.

Ці дві структури стали майданчиками для вироблення спільного бачення НУО та забезпечили активну співпрацю в цьому напряму представників недержавних надавачів соціальних послуг з фахівцями Міністерства соціальної політики.

Власне завдяки цій співпраці та активному обговоренню проблем реформування, заступник Міністра соціальної політики — керівник апарату Коломієць В’ячеслав Миколайович доручив Координаційно-експертній раді з питань соціальної політики при Центрі перспективних соціальних досліджень організувати роботу щодо відпрацювання документів передбачених «Планом заходів на 2013—2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг».

20 червня 2013 року в приміщенні Всеукраїнської мережі ЛЖВ відбулась Робоча зустріч із питань нормативно-правового забезпечення реформи системи надання соціальних послуг. Зустріч проходила за підтримки ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій» та Українського форуму благодійників. Кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією надані ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» в рамках проекту «Посилення спроможності громадянського суспільства здійснювати громадський контроль за державним фінансуванням та реформуванням системи соціальних послуг для забезпечення сталості системи комплексних послуг з профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу, догляду і підтримки».

Організаторами круглого столу виступили також Координаційно-експертна рада з питань соціальної політики при Центрі перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та НАН України та Підкомітет з реформування соціальних послуг Комітету з питань формування державної політики у сфері надання соціальних послуг Громадської ради при Міністерстві соціальної політики.

В засіданні також взяли участь всеукраїнські та міжнародні благодійні організації такі як Міжнародний благодійний фонд «Карітас-Україна», Всеукраїнське громадське об’єднання «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю», ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», «Український форум благодійників», Міжнародна громадська організація «LHSI», Національна асамблея інвалідів України, Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу, Partnership for Every Child / Кожній дитині, «Право на здоров’я», ВБФ «Крона» тощо.

Директор Департаменту соціальних послуг Міністерства соціальної політики Ірина Іванівна Тарабукіна визначила необхідність розробити пакет нормативно правових документів, які б дозволили забезпечити перехід від діючої системи соціальних послуг до «ринку соціальних послуг». При розробці пакету нормативно-правових документів необхідно забезпечити уточнення термінології, яка використовується в різних законодавчих актах, врахувати усі технологічні елементи без яких неможливо функціонування системи соціальних послуг.

Андрій Третьяк, керівник Проекту Європейського Союзу «Підтримка розвитку системи соціальних послуг в Україні», що здійснюється урядами України та Франції, презентував напрацювання проекту щодо розробки системи моніторингу, контролю й оцінки якості соціальних послуг. Він наголосив на тому, що контроль і оцінка якості послуг це два зовсім різні процеси і їх повинні реалізовувати різні структури. Контроль має на меті визначення всіх розходжень між тим, що прописано в законах та тим, що на практиці реалізується постачальниками соціальних послуг.

Натомість оцінювання якості — це загальний та комплексний процес проведення змін із метою постійного покращення якості послуг. В Україні намагаються звести контроль та оцінку якості в один процес, який, перед усім буде виконувати «каральні» функції. Також було зазначено, що необхідно переглянути формат «стандартів соціальних послуг» і зробити їх більш реалістичними, простими, зрозумілими для надавачів та отримувачів соціальних послуг. Потребує перегляд також «Перелік соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах», затверджений Наказом Мінсоцполітики від 03.09.2012 р. № 537.

Учасники засідання підготували перелік нормативно-правових документів, до яких будуть розроблятися зміни та доповнення. Весь перелік нормативно-правових актів, як зазначив у своїй презентації «Система соціальних послуг: напрямки реформування» секретар Координаційно-експертної ради Камінник Ігор, було розділено на 5 груп:

  • фінансове забезпечення соціальних послуг;
  • соціальні послуги на регіональному рівні;
  • забезпечення рівноправності учасників ринку соціальних послуг в отриманні бюджетних коштів;
  • технологічне забезпечення;
  • нормативні документи по окремим соціальним групам.

Директор Центру перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та НАН України Леонід Ільчук зазначив наступний порядок виконання доручення Мінстерства соціальної політики. Фахівцями Центру разом із організаціям-членами Координаційно-експертної ради, буде розроблено проект нормативно-правових документів і внесено 10—12 липня на розгляд представників НУО для доопрацювання. Після цього в середині липня буде проведено спільне засідання за участі фахівців Міністерства соціальної політики для обговорення запропонованого НУО спільного бачення щодо законодавчого забезпечення реформування системи соціальних послуг.

Анна Гулевська-Черниш, директор Українського форуму благодійників наголосила на тому, що форум готовий підтримати цю діяльність і забезпечити залучення експертів до підготовки відповідних законопроектів.

Кінцевий варіант змін і доповнень до нормативно-правових актів щодо надання соціальних послуг буде офіційно направлено до Міністра соціальної політики для подальшого узгодження з міністерствами. Учасники також обговорили можливість подання законопроекту і через депутатів Верховної Ради України.

Завантажити додатки:
-
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України