Українська|English

Архів засідань Координаційно-експертної ради

Основним напрямом діяльності КЕР є здійснення наукових досліджень та розробок, спрямованих на реалізацію стратегічних завдань соціальної політики та соціальної стратегії держави

Спільне бачення задля проведення реформ у соціальній сфері України

В Україні роки поспіль активно наголошуються та дискутуються питання щодо необхідності реформування системи соціального та пенсійного забезпечення. Важливим елементом цієї діяльності є реформування системи надання соціальних послуг. Потрібно зазначити, що на сьогодні не мають чіткого і загальнозрозумілого, офіційного визначення в національному законодавстві такі важливі для забезпечення системних реформ поняття як: «соціальний захист», «соціальне забезпечення», «соціальна політика» та «система надання соціальних послуг».

Існує ще одна досить важлива проблема реформування соціальної сфери, яка торкається розробки нормативно-правових актів стосовно реформування системи соціальних послуг. Значна кількість змін у законодавчому полі не супроводжується відповідними змінами в бюджетному законодавстві. Досить часто спостерігається те, що у сфері соціальних послуг проводиться «децентралізаія повноважень без децентралізації коштів». Міністерство соціальної політики України також підтверджує, що «існує певна неузгодженість у нормативно-правових документах стосовно фінансової підтримки недержавного сектору у сфері надання соціальних послуг» та підтримує пропозицію щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України з урахуванням норм Закону «Про соціальні послуги».

Власне обговоренню проблем реформування системи соціальних послуг та підготовці пропозицій щодо удосконалення законодавства, зокрема внесення змін та доповнень до Бюджетного кодексу України було присвячено засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики при Центрі перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та НАН України. Засідання відбулося 19 березня в приміщенні Всеукраїнської мережі ЛЖВ та зібрало представників міжнародних та всеукраїнських неурядових організацій, які працюють у сфері надання соціальних послуг, представників міжнародних організацій і проектів, які допомагають Уряду України реформувати саму систему надання соціальних послуг, фахівці із зазначеного питання, які активно беруть участь як у розробці нормативно-правових документів, так і в їхній реалізації на місцевому рівні.

Під час презентації, яку провели експерти Координаційно-експертної ради, були обговорені такі питання:

  • основні засади системи соціальних послуг;
  • складові системи соціальних послуг;
  • «ідеальна» система соціальних послуг;
  • реальна система соціальних послуг;
  • чи призведе реформа до перетворень в «ідеальну» систему соціальних послуг.

Під час дискусії був доопрацьований аналітичний документ «Огляд системи соціальних послуг в Україні: сучасний стан та напрями реформування», який за результатами проведеного засідання буде направлено до Мінсоцполітики України разом із пропозиціями щодо змін до бюджетного законодавства.

Представник МБФ «Карітас України»  наголосила, що основним принципом функціонування системи соціальних послуг має бути «принцип ринку», який базується на праві споживача послуг обирати послугу та надавача, а також проголошена рівність всіх надавачів послуг незалежно від форми власності. Також запропонувала розробити й запропонувати Міністерству соціальної політики для впровадження три послідовних компоненти надання соціальних послуг (аналітичний, економічний та виконавчий). На національному рівні це дасть можливість:

  • аналізувати й узагальнювати отримані дані про кількість споживачів, кількість і перелік послуг, які необхідно профінансувати саме на території конкретної адміністративно-територіальної одиниці;
  • визначати обсяг закупівлі соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів кожної адміністративно-територіальної одиниці з урахуванням вартості послуг;
  • аналізувати та корегувати відомості про обсяги необхідних послуг та кількість споживачів які їх потребують, на наступний звітний період, незалежно оцінювати якість наданих послуг із урахуванням думки споживачів.

На засіданні також були обговорені питання координації діяльності проектів, які спрямовані на реформування системи соціальних послуг, які реалізують міжнародні та неурядові організації.

Створення «мапи діяльності» в цій сфері дозволить забезпечити більш ефективну координацію НУО та їх вплив на органи центральної виконавчої влади, та органи місцевого самоврядування.

Представники ЮНІСЕФ надали інформацію щодо своєї діяльності з підготовки концепції реформування механізмів фінансування соціальних послуг та участі в цьому процесі органів державної виконавчої влади. Представник ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю» підкреслила необхідність визначати ефективність використання бюджетних коштів витрачаються на інвалідів. Також було зазначено, що на сьогодні немає рівних умов для надавачів соціальних послуг різних форм власності і це стосується не тільки орендної плати за приміщення, в яких працюють державні та недержавні організації, але й інших важливих питань в їх діяльності. Важливим питанням, яке також розглядалося на засіданні, було залучення коштів соціального страхування до сфери надання соціальних послуг. Як зауважив представник проекту ЄС «Підтримка розвитку системи соціальних послуг в Україні», європейський досвід свідчить, що надання соціальних послуг фінансується з декількох джерел, одним з яких є кошти соціального страхування. Як наголосили представники «Української Асоціації Убезпечення», які активно займаються реформуванням та розвитком страхової галузі, без роздержавлення системи соціального страхування, кошти на соціальні послуги завжди будут в дефіциті.

На засіданні координаційно-експертної ради було вирішено:

  • включити аналітичні матеріали та пропозиції щодо реформування системи соціальних послуг до «Стратегічних напрямків сучасної соціальної політики України до 2017 року», які включенні до плану робіт Центру перспективних соціальних досліджень на 2013 рік;
  • підготувати аналітичну записку щодо реформування системи соціальних послуг і надати її Міністерству соціальної політики разом із проектом змін до Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.
Завантажити додатки:
_
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України