Українська|English

Партнерство з метою соціальної включенності та гендерної рівноправної політики

В рамках реалізації проекту «Партнерство заради соціальної інклюзивності та політики гендерної недискримінації у працевлаштуванні» за  підтримки Форуму громадянського суспільства Східного Партнерства, що фінансується ЄС в м.Єреван Вірменія відбулась міжнародна конференція «Зменшення дискримінації у сфері зайнятості».  Проект поширюється на 3 країни: Україна, Вірменія та Грузія, партнерами проекту є Науково-інтелектуальний клуб “Діалог поколінь” Грузія, "Центр розвитку Армавір" Вірменія та ГО "Бюро соціальних і політичних розробок" Україна. У конференції від української сторони взяли участь Леонід Ільчук  в.о. директора Науково-дослідницького інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України та Ростислав Дзундза голова правління Бюро соціальних та політичних розробок. З досвідом роботи щодо недопущення дискримінації виступили також представники Естонії - Mariliis Maremäe керівниця Центр молоді м.Тарту Естонія, Італії -  Silvia Crocitta Президент EuroDemos Youth Mobility NGO, (RC, Italy), Грузії - Раіса Ліперталіані заступниця Голови Конфедерації Профспілок Грузії.

 Ростислав Дзундза у вступному слові наголосив, що громадські організації беруть активну участь в забезпечені рівних прав щодо доступу до праці за різними ознаками. Завдячуючи громадським організаціям України та з метою розширення прав жінок в грудня 2017 Міністерство охорони здоров’я України скасувало наказ від 29.12.1993 №256, який обмежував перелік доступних для жінок професій. Згідно з цим документом, жінкам заборонялося займати посади 450 професій, що стосуються будівництва, видобутку нафти і газу, хімічного виробництва. Зокрема, серед них пожежники, водії автобусів, водолази, машиністи метро тощо.  Леонід Ільчук у своїй доповіді на тему: «Дискримінація в сфері зайнятості за ознакою статі, віку та інвалідності в Україні» наголосив на тому, що відповідно до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», дискримінація – ситуація, при якій особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовних або іншими ознаками, відчуває обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, окрім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивну і обґрунтовану мету, способи досягнення якої є необхідними.

Презинтація: Дискриминация в сфере занятости по признаку пола, возраста и инвалидности в Украине

Цим же законом визначено, що непряма дискримінація – ситуація, при якій в результаті реалізації або застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог або практики для особи і/або групи осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови чи положення в порівнянні з іншими особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх реалізація або застосування має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними і необхідними; підбурювання до дискримінації – вказівки, інструкції або заклики до дискримінації по відношенню до особи і/або групи осіб за їх певними ознаками; пособництво в дискримінації – будь-яка свідома допомогу в здійсненні дій чи бездіяльності, спрямованих на виникнення дискримінації. Позитивні дії – спеціальні заходи, які мають правомірну, об’єктивну, обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної чи фактичної нерівності в можливостях для особи та/або групи осіб реалізовувати на рівних підставах права і свободи, надані їм Конституцією і законами. Пряма дискримінація – ситуація, при якій з особою і/або групою осіб за їх певними ознаками поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою та/або групою осіб в аналогічній ситуації, крім випадків, коли така поведінка має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними і необхідними; утиск – небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої ​​або принизливої ​​атмосфери.

В період з 17 по 20 вересня 2019 року відбулася робоча поїздка В. о. директора Інституту Леоніда Ільчука та Голови правління Бюро соціальних та політичних розробок Ростислава Дзундзи до Республіки Вірменія, в рамках Проекту «Партнерство задля соціальної включенності та гендерної рівноправної політики». За час перебування, представники України ознайомилися з робою соціальних служб у м. Армавір та м. Арташат. Місто Арташат це  адміністративний центр марзу (області) Арарат. У м. Армавір ознайомилися із роботою Центру денного перебування осіб з інвалідністю. Проект «Партнерство заради соціальної інклюзивності та політики гендерної недискримінації у працевлаштуванні» (“Partnership for Social Inclusive and Gender Equal Employment Policy”) підтримано Форумом громадянського суспільства Східного Партнерства що фінансується ЄС.  Мета проекту: сприяння рівності у сфері зайнятості та зменшення дискримінації за ознакою статі, віку та інвалідності - забезпечення участі ОГС у процесі зміцнення механізмів діалогу між громадянським суспільством та  виконавчими органами влади.

 

Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України