Українська|English

Хто і як повинен надавати соціальні послуги

Реформування системи соціальних послуг почалось практично відразу, як вона почала створюватися після прийняття Закону України «Про соціальні послуги» у 2003 році. Плутанина в законодавстві, неясність та невизначеність термінів, проблеми з реалізацією вже прийнятих підзаконних актів — все це негативно характеризує систему соціальних послуг в Україні.

Наприклад, відома Постанова Кабінету Міністрів України № 559 «Про затвердження Правил організації та проведення конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг», яка була прийнята 2004 року та втратила чинність 2013 року, жодного разу не застосовувалась. Невизначеність та різне тлумачення мають місце на рівні базових понять. Відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», від 05 жовтня 2000 року № 2017-III, державними гарантіями забезпечується рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, у тому числі у сфері надання соціальних послуг. Але у стандартах соціальних послуг, які активно розроблялися та розробляються Міністерством соціальної політики України, передбачається такий об’єм послуг, які можливі тільки для VIP санаторіїв, а не в рамках забезпечення прожиткового мінімуму.

На сьогодні не існує чіткого розуміння що таке «соціальна послуга». В Законі України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 року № 966-IV вказані такі види соціальних послуг: «соціально-побутові послуги, психологічні послуги, соціально-педагогічні послуги, соціально-медичні послуги, соціально-економічні послуги, юридичні послуги, послуги з працевлаштування, інформаційні послуги, інші соціальні послуги». В цьому ж Законі також визначені форми надання соціальних послуг — матеріальна допомога та соціальне обслуговування.

Наказом Мінсоцполітики від 03.09.2012 р. № 5 затверджено Перелік 15 видів соціальних послуг що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати. Проаналізувавши вищезазначений перелік соціальних послуг постає декілька питань: «Це перелік соціальних послуг, чи форми та умови надання послуг?», «Чому в даному переліку послуг взагалі відсутні види послуг, які передбачені Законом України?».

Зараз фахівцями Міністерства соціальної політики України та експертами міжнародних проектів і програм технічної допомоги розробляється низка стандартів, які повинні врегулювати діяльність надавачів соціальних послуг. Але навіть існуючі стандарти соціальних послуг, які були прийняті спільним міжвідомчим Наказом «Про затвердження стандартів надання соціальних послуг представникам груп ризику» № 3123/275/770 від 13 вересня 2010 р. практично не використовують у своїй діяльності ані державні надавачі соціальних послуг, ані НУО.

Основними законами, на яких зараз базується система соціальних послуг є: ЗУ «Про соціальні послуги» і ЗУ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю». Слід зазначити, що ці закони в деяких пунктах суперечать один одному, що, в свою чергу, стало результатом міжвідомчої конкуренції у сфері надання соціальних послуг.

З метою вирішення всіх проблемних питань, які наразі існують у системі соціальних послуг, у країні з 2007 року триває реформування системи соціальних послуг. Концепцію реформування системи соціальних послуг було схвалено Розпорядженням КМУ від 13 квітня 2007 р. № 178-р та втратила чинність 8 серпня 2012 року.

Після проголошення Соціальних ініціатив Президента України, які були озвучені ним на розширеному засіданні Кабінету Міністрів 7 березня 2012 року, було прийнято Розпорядження Кабінету міністрів України № 556-р від 8 серпня 2012 р. «Про стратегію реформування системи соціальних послуг». 13 березня 2013 року затверджено «План заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг».

Зазначені документи передбачають реформування системи соціальних послуг. Дана реформа в першу чергу зумовлена потребою у створенні «ринку соціальних послуг» — забезпечення якості та ефективності соціальних послуг за оптимальну вартість. Ринок соціальних послуг передбачає право отримувача послуг самостійно обирати «установу та заклад, а також форму соціального обслуговування», «створення для суб’єктів, що надають соціальні послуги, рівних умов на ринку таких послуг», «модернізувати наявну інфраструктуру соціальних послуг та створити конкурентний ринок зазначених послуг шляхом впровадження механізму стимулювання суб’єктів, що надають соціальні послуги, до постійного підвищення рівня їх якості». Також передбачається чіткий розподіл послуг, які надаються за рахунок бюджетних коштів та за рахунок власних коштів отримувача.

Таким чином, важливим завданням реформування системи надання соціальних послуг є роздержавлення цієї сфери та залучення недержавних надавачів до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів.

Проблемам удосконалення законодавства та створення «системи надання соціальних послуг», яка повинна діяти після реалізації Стратегії реформування системи соціальних послуг у 2016 році, було присвячено розширене засідання Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики при Центрі перспективних соціальних досліджень Міністерства соціальної політики та НАН України. Засідання відбулося 13 серпня 2013 року в приміщенні Всеукраїнської мережі ЛЖВ. Основним завданням засідання стало обговорення «системи надання соціальних послуг» яка повинна бути закріплена в новій редакції Закону України «Про соціальні послуги», який дозволить об’єднати два існуючі ЗУ «Про соціальні послуги» та ЗУ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми то молоддю» в один та усуне різні тлумачення та визначення в цій сфері.

У засіданні взяли участь представники ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», Міжнародний благодійний фонд «Карітас України», ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», Міжнародна громадська організація «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я», Соціальна служба ВІФАНІЯ, робочої групи «Соціальний діалог та справедливість» Форуму громадянського суспільства східного партнерства та інші організації.

Слід указати, що 15 липня Департаменту соціальних послуг Міністерства соціальної політики було надано пакет змін до нормативно-правових актів, удосконалення яких передбачено «Планом заходів на 2013–2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг». Пакет вищевказаних документів було розроблено Координаційно-експертною радою на замовлення Міністерства соціальної політики з урахуванням пропозицій НУО. Протягом липня-серпня проходили робочі зустрічі представників НУО як між собою, так і з фахівцями Міністерства соціальної політики задля обговорення цих пропозицій. Впродовж цих зустрічей Міністерством було запропоновано розробити нову редакцію ЗУ «Про соціальні послуги».

Розробка нової редакції Закону України неможлива без єдиного розуміння вибудови системи створення ринку соціальних послуг із участю в ньому організацій різних форм власності. Саме тому важливим питанням, яке обговорювалось на засіданні, було розробка «схеми організації та надання соціальних послуг» від рівня центральних органів виконавчої влади до рівня отримувача. Були прописані функції та розподіл між плануванням, фінансуванням, контролем та наданням соціальних послуг, що забезпечить орієнтацію всієї системи не на надавачів соціальних послуг, а на отримувачів.

Розробка цієї системи стала заключним кроком до розробки спільного бачення НУО щодо результатів реформування системи соціальних послуг, яке напрацьовувалось впродовж 2012–2013 років, у тому числі завдяки діяльності Координаційно-експертної ради ЦПСД та Громадської ради при Міністерстві соціальної політики.

На розширеному засіданні Координаційно-експертної ради при ЦПСД його учасники дійшли спільного бачення щодо:

  • необхідності розробки принципово нового Закону України «Про соціальні послуги» із врахуванням пропозицій НУО;
  • опрацювати необхідний пакет документів щодо внесення змін до законів України та підзаконних актів (постанов та розпоряджень КМУ, положень про органи місцевого самоврядування) стосовно соціальних послуг;
  • впродовж тижня доопрацювати запропоновану схему забезпечення фінансування соціальних послуг із подальшим її наданням експертам із соціальної роботи;
  • після проведення експертної оцінки, врахувавши зауваження та пропозиції провести зустріч із представниками Міністерства соціальної політики та обговорити базові принципи нової редакції Закону України «Про соціальні послуги».
Завантажити додатки:
..,
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України