Українська|English

Залучення неурядових організацій до розробки стратегічних напрямів сучасної соціальної політики до 2017 року

7 грудня в приміщенні МБФ «КАРІТАС-Україна» пройшло перше засідання Координаційно-експертної ради при Центрі перспективних соціальних досліджень Мінсоцполітики та НАН України (далі — КЕР). На засіданні було затверджено склад КЕР та план робіт на 2013 рік.

Ініціаторами створення КЕР виступили всеукраїнські благодійні організації, які надають соціальні послуги вразливим соціальним групам, зокрема: бездомним; звільненим із місць позбавлення волі тощо. Наказом за № 25 Від 29.11.12, директором Центру Леонідом Ільчуком затверджено Положення про Координаційно-експертну раду з питань соціальної політики при Центрі.

В засіданні прийняли участь МБФ «КАРІТАС—Україна», ВБФ «Коаліція ВІЛ-сервісних організацій», ВБО «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ», БО «Соціальна служба „Віфанія“», інші благодійні організації. Головою КЕР одноголосно було обрано Дзвінку Чайківську — виконавчого директора МБФ «КАРІТАС-Україна». На засіданні були обговорені питання, які будуть розглядатися КЕР у 2013 році. Одним із найважливіших завдань учасники засідання визначили залучення широкого кола зацікавлених осіб до розробки стратегічних напрямків сучасної соціальної політики до 2017 року.

Це завдання внесено до плану робіт Центру на 2013 рік Міністерством соціальної політики.

Цікаво, що всі процеси реформування соціальної сфери до 2013 року відбувалося без бачення того, якою має бути стратегія соціальної політики держави. Тому КЕР планує впродовж 2013 року залучати недержавних надавачів соціальних послуг також до розробки структури сучасної соціальної політики в Україні та послідовне її реформування. Зазначене також є в плані робіт Центру та буде підготовлено на замовлення Міністерства соціальної політики.

Учасники засідання визначили відсутність бачення, у тому числі і у НУО, щодо того, якою повинна бути система соціальних послуг України, яким чином буде реформуватися патерналістська система соціального захисту та соціальної допомоги, які саме соціальні послуги отримують представники уразливих груп після всіх можливих реформувань та перетворень. Слід визначити, що досить часто НУО та міжнародні організації починають одночасно впроваджувати одинакові механізми, не координуючись між собою. В результаті Міністерство соціальної політики отримує протилежні пропозиції від організацій громадянського суспільства. Вироблення спільного бачення НУО, що надають соціальні послуги, допоможе зменшити шкоду від тих нововведень в законодавство щодо організацій громадянського суспільства. Наприклад, завдяки внесенню змін до Бюджетного кодексу України відносно фінансової підтримки громадських об’єднань № 11298 від 04.10.2012, ані в 87, ані в 91 статтях Бюджетного Кодексу України не передбачається отримання бюджетних коштів благодійними організаціями на виконання завдань державної політики та регіональної політики.

Учасники засідання КЕР важливим своїм завданням визначили постійне інформування зацікавлених сторін щодо власної діяльності та позиції стосовно реформування соціальної сфери. Одним з таких механізмів є створення сторінки КЕР на сайті Центру на якій будуть розміщуватися усі документи, що обговорюються та розробляються експертами КЕР.

Завантажити додатки:
там
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України