Українська|English

Річний звіт за 2018-2019 громадської організації Бюро соціальних та політичних розробок

Шановні Колеги та Партнери !

Презентуючи публічний звіт  - підсумок роботи в минулому році, хочу  відмітити кілька знакових проєктів та подій, реалізованих Бюро соціальних та політичних розробок в минулому році. Експертами проаналізовано стан імплементації та відповідність норм вітчизняного законодавства: трьох з шести антидискримінаційних директив, що потребують першочергової імплементації в Україні відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, презентовано аналітичний звіт  "Аналіз регулювання дотримання рівності та недискримінації у доступі до праці, надання послуг і соціального забезпечення: оцінка стану впровадження Україною антидискримінаційних Директив ЄС" за підтримки «Громадської синергії».

 Бюро продовжувало  роботу в країнах Східного Партнерства. Реалізовано проєкт «Соціальне партнерство задля рівності»,  розроблено  аналітичні документи щодо ситуації з гендерною рівністю та недискримінацією на робочому місті та в доступі до занятості  в Грузії, Україні, Молдові та Вірменії, встановлено стійкий транскордонний діалог між урядовими установами,  громадянським суспільством та профспілками в цій сфері.

Окрім  участі в Громадських радах при Міністерстві соціальної політики та Міністерства закордонних справ України представник Бюро є координатором  Дорадчої  групи України зі сталого розвитку створеної  на виконання вимог статті 299 Угоди про асоціацію з метою сприяння імплементації положень Угоди. Бюро виступило співзасновником Платформи «Сімейна політика України в світлі Цілей сталого розвитку» та Національної платформи  «Рівні права та можливості» що має на меті забезпечення участі громадянського суспільства у процесі формування та реалізації державної ґендерної політики у всіх секторах та сферах на національному та місцевому рівнях.

Триває робота над розробкою  Концепції  імплементації стандартів ЄС, збалансування професійного та особистого життя працівників, що узагальнюватиме як міжнародні стандарти у цій сфері так і практику їх впровадження, а також враховуватиме соціально-економічні можливості України на сучасному етапі розвитку, гендерний баланс, дотримання принципу недискримінації який поєднав би усі відомі на сьогодні форми поведінки, що порушує недоторканність приватного життя особи.

 Виконавча директорка Бюро взяла участь в проведенні партисипативного гендерного аудиту Міністерства соціальної політики України.  За допомогою проведеного аудиту було оцінено реальну і потенційну спроможність Міністерства для інтеграції принципу ґендерної рівності в його діяльність.

В рамках закріпленої в Меморандумі про співробітництво між Київською міською державною адміністрацією   експерти та еспертки  Бюро разом з організаціями  партнетами напрацьовують теоретикометодологічну базу і розробляють дизайн дослідження моніторингу стану гендерної рівності в столиці.  Гендерний паспорт покликаний сприяти формуванню доказової політики у сфері рівності між жінками та чоловіками. Частиною реалізації масштабного проєкту зі створення Гендерного паспорта стала участь Бюро в реалізації  міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2019-2021 роки затвердженої рішенням Київської міської ради, зокрема триває робота навчально-просвітницького проєкту з організації сучасних форм надання соціальної підтримки людям похилого віку.

Запрошуємо ознайомитись з публічним звітом Річний звіт 2018-2019

 

З повагою

Та вдячністю за співпрацю,

Ростислав Дзундза

Голова правління

Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України