Українська|English

Концепція імплементації стандартів ЄС щодо збалансування професійного та особистого життя працівників

Питання гармонізації професійних та особистих обов’язків працівників в Україні потребує нормативної регламентації та практичних кроків до реалізації, зокрема з огляду на необхідність імплементації трудових стандартів ЄС у цій сфері.  За підтримки Міжнародного фонду «Відродження»  громадська організація «Бюро соціальних та політичних розробок» розпочинає діяльність проекту «Концепція імплементації стандартів ЄС щодо збалансування професійного та особистого життя працівників».   Мета проекту  розробити Концепцію імплементації стандартів ЄС збалансування професійного та особистого життя працівників, що узагальнюватиме як міжнародні стандарти у цій сфері та практику їх впровадження окремими державами, а також соціально-економічні можливості України на сучасному етапі розвитку, врахування гендерних аспектів, дотримання принципу недискримінації, говорить Ростислав Дзундза  керівник проету.  Концепція має врахувати усі відомі на сьогодні форми поведінки, що порушує недоторканність приватного життя особи, як-то булінг, мобінг та харасмет. Сподіваємось на залучення представників громадянського суспільства до розробки пропозицій щодо ефективного правового регулювання праці осіб із сімейними обов’язками.

   Здійснення експертної діяльності, зокрема, соціально-правового аналізу стандартів ЄС та МОП у сфері гармонійного поєднання професійних та сімейних обов’язків працівників та практики їх реалізації у країнах Європейського Союзу дозволить отримати аналітичні матеріали та конкретні пропозиції щодо їх впровадження в Україні. До експертної роботи над проектом будуть задіяні науковці кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, НДІ праці та занятості населення МСП та НАНУ, за участі профспілок, роботодавців та громадських організацій.

    Питання рівності прав та можливостей, гідних умов праці та недискримінації залишаються одними з найбільш актуальних для вітчизняної правової системи, говорить Ірина Сахарук - кандидат юридичних наук кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, керівниця експертної групи. Особливо важливого значення вони набувають в трудових відносинах, оскільки праця є основним джерелом доходів населення. На сьогодні необхідним є аналіз міжнародних трудових стандартів та їх врахування в проектах щодо реформування трудового законодавства які знаходяться на стадії обговорення. При цьому, особливу увагу необхідно зосередити на регламентації трудових відносин категорій працівників, які залишаються найменш конкурентоспроможними на ринку праці, зокрема, і працівників із сімейними обов’язками.

   Законом № 1196-XIV від 22.10.99 року Україною ратифікована Конвенцію МОП про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящих із сімейними обов'язками № 156. Конвенція включає значну частину норм, які передбачають необхідність їх імплементації шляхом прийняття відповідних законодавчих положень, актів соціального партнерства тощо, які на сьогодні в Україні відсутні. Більшість норм КЗпП, які визначають гарантії реалізації права на працю особам із сімейними обов’язками, є гендерно-активними, оскільки встановлюють більш привілейоване становище матерів порівняно із батьками. Частина таких положень перенесені і в законопроекти про працю. Такий підхід суперечить Конвенції МОП № 156, яка є основою визначення правового статусу працівників із сімейними обов’язками та ратифікована Україною. Тому, на сьогодні необхідним є: 1) приведення національного законодавства у аналізованій сфері у відповідність із міжнародними стандартами, 2) здійснення правопросвітницької роботи з метою подолання існуючих в українському суспільстві гендерних стереотипів, в тому числі щодо ролі чоловіків у вихованні дітей. Лише комплексний підхід дозволить забезпечити рівність можливостей та умови для гармонійного поєднання працівниками трудових та сімейних обов’язків. 

  В рамках реалізації проекту відбулась експертна нарада Програма експертної  нарадди Концепція імплементації стандартів ЄС щодо збалансування професійного та особистого життя працівників в якій взяли участь Левченко Катерина Борисівна - Урядова уповноважена з питань ґендерної політики, Саєнко Володимир Володимирович - Заступнк Голови Федерації професійних спілок України, Дзундза Ростислав Мирославович - Голова правління Бюро соціальних та політичних розробок, Сахарук Ірина Сергіївна - доцент юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, Оверковський Богдан Миколайович - керівник Управління соціального діалогу та колективно договірного регулювання Федерації профспілок України, Колишко Родіон Анатолійович - радник Конфедерації роботодавців України, Жуковська Галина Григорівна - старший референт Апарату Урядового уповноваженого з питань ґендерної політики кандидат наук з державного управління, Ільчук Леонід Іванович - В.о. директора НДІ праці та зайнятості населення МСП та НАН України, Іванкевич Віктор Вікторович - Представник Уповноваженого з дотримання рівних прав і свобод. Катерина Ярмолюк-Крьок проектний координатор Представництва Фонду Еберта, Ольга Квашук менеджерка Європейської програми Міжнародного Фонуду Відродження  а також залучені експерти проекту. 

За словами Радника Конфедерації роботодавців України Родіона Колишка, який взяв участь у засіданні групи експертів, «важливим є розуміння необхідності досягнення балансу професійних і особистісних інтересів в соціально-трудових відносинах та інструментів, за допомогою яких цього балансу можна досягнути. Якщо розглядати проект закону про працю, який сьогодні багатьма експертами розглядається як пріоритетний, то такими інструментами, зокрема, могли б бути можливості зміни умов трудового договору, в тому числі його призупинення, скорочена тривалість робочого часу та гнучкий режим робочого часу.» На думку експерта, з метою можливості збалансування особистісних і професійних інтересів працівників, які доглядають дітей та інших членів родини, важливим є також визначення категорії «працівники з сімейними обов’язками», яких проект закону про працю не міститься взагалі.

Не менш важливим результатом діяльності проекту є здійснення соціально-правового аналізу директив і стандартів ЄС та МОП у сфері гармонійного поєднання професійних та сімейних обов’язків працівників та практики їх реалізації у країнах Європейського Союзу, що дозволить отримати аналітичні матеріали та конкретні пропозиції щодо їх впровадження в Україїни. Учасники наради  обговорили потребу  реформування трудового законодавства у відповідності зобов’язанням України за Угодою про асоціацію з ЄС, а також наголосили на потребі дотримання зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС і ратифікованих конвенцій МОП та забезпеченні продуктивних консультацій  зі сторонами соціального діалогу у відповідності - директиви розділу «Трудове законодавство» (щодо умов трудового договору, форм зайнятості, колективного звільнення та захисту прав працівників, а також інформування і консультацій із працівниками);  директиви розділу «Антидискримінація та гендерна рівність», що були ключовими в рамках ухвалення рішення ЄС щодо надання Україні безвізового режиму;  директиви 89/391 (щодо системи законодавства про безпеку праці) та пов’язаних галузевих директив з безпеки і гігієни праці.

 

Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України