Українська|English

Відбулося засідання координаційно-експертної ради з питань соціальної політики

Стан впровадження реформи системи надання соціальних послуг, основні проблемні питання, що гальмують її реалізацію, та подальші кроки для забезпечення виконання поставлених завдань з урахуванням децентралізації обговорено на засіданні Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики (КЕР) Науково-дослідного інституту праці та зайнятості населення МСП та НАН України у партнерстві з Міністерством соціальної політики, яке відбулося 22 травня 2015 року.

Участь у засіданні взяли Сергій Бичков — керівник Департаменту забезпечення діяльності Міністра, Оксана Суліма — начальник Управління у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг, Руслан Колбаса — директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення, Ірина Пінчук — начальник Управління профілактики соціального сирітства, представники Науково-дослідного інституту праці та зайнятості населення МСП та НАН України Леонід Ільчук, секретар КЕР Камінник Ігор, експерти ГО «Бюро соціальних та політичних розробок», Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа ЛЖВ», Міжнародного благодійного фонду «Карітас України», Міжнародної благодійної організації «Партнерство кожній дитині», Всеукраїнської громадської організації «Ліга соціальних працівників України», консультанти Світового банку, керівники та експерти проектів ПРООН «Підтримка реформи соціального сектору в Україні», ЮНІСЕФ.

Йшлося, зокрема, про основні завдання, визначені Коаліційною Угодою, Програмою діяльності Уряду на 2015 рік, планом заходів з імплементації Угоди з ЄС, про стан впровадження реформи в регіонах, діяльність кожного з партнерів Міністерства, які долучаються до реформуванням системи надання соціальних послуг, основні проблемні питання, які заважають активізувати впровадження цієї реформи, у т. ч. у правовому полі, першочергові подальші кроки у зазначеному напрямі. Крім того, учасники ознайомилися з досвідом громадських об’єднань, благодійних організацій, міжнародних проектів стосовно практичного досвіду впровадження реформи в регіонах та обговорили пропозиції з удосконалення розпочатої роботи.

Так, учасники зібрання наголошували на таких проблемних питаннях, як відсутність ефективної координації та взаємодії відповідних структурних підрозділів, закладів, установ, які знаходяться в сфері їх підпорядкування (різна нормативно-правова база діяльності, відомчий підхід, відсутність єдиного бачення та підходів щодо визначення цілей, завдань, принципів); відсутність єдиного вікна, єдиного входу клієнта в систему надання соціальних послуг з наступним його перенаправленням; відсутність поєднання систем соціальних виплат та системи надання соціальних послуг; відсутність системи моніторингу та оцінки якості соціальних послуг; недосконалі механізми фінансування соціальних послуг — фінансуються заклади, а не послуги; відсутня система підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери як на національному, так і на регіональному рівнях, як результат недостатній рівень професійної компетентності працівників галузі, велика плинність кадрів тощо.

За результатами обговорення прийнято рішення щодо напрацювання моделі системи надання соціальних послуг з урахуванням децентралізації, змін до Бюджетного кодексу, реформи місцевого самоврядування; складання першочергового плану дій з урахуванням запропонованої моделі; доопрацювання проекту нової редакції Закону України «Про соціальні послуги» та змін до деяких законодавчих актів України. Учасники підкреслили необхідність постійної комунікації між організаціями, які займаються реформуванням системи надання соціальних послуг, та системою соціального захисту взагалі. Всі учасники засідання зазначили про важливість проведення засідань КЕР задля об’єднання зусиль та скоординованості дій для досягнення поставленої мети.

:
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України