Українська|English

Створено національну платформу «Рівні права та можливості»

За результатами консультацій 29 серпня 2019 року при підтримці ООН-Жінки проведено засідання ініціативної групи по створенню Національної платформи «Рівні права та можливості». Участь в засіданні взяли 37  представників громадських організацій та незалежних експертів з м. Києва та регіонів України, працівники Апарату Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики та офісу ООН- Жінки в Україні. Робота відбувалася в формі панельної дискусії, групових та  колективних обговорень, презентації напрацювань.  Відповідно до Положення про Урядового уповноваженого з питань ґендерної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 390 від 7 червня 2017 р,  співпраця та взаємодія з громадянським суспільством з питань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства визначені одним з основних завдань Урядового уповноваженого. 

Протягом 2018 – першої половини 2019 рр. співпраця та взаємодія з громадянським суспільством відбувалася через проведення спільних нарад та організації роботи робочих груп, спрямованих на розробку пропозицій до формування та реалізації державної політики, проведення та участі у спільних заходах (тренінги, конференції, семінари, прес-заходи тощо), підготовку інформаційних матеріалів, здійснення спільного моніторингу державної політики, проведення досліджень тощо. 

З метою систематизації взаємодії з громадянським суспільством, залученням до неї більш широкого кола організацій, збільшення впливу громадськості в процесах формування та реалізації державної політики забезпечення рівних прав та можливостей як умови підвищення її ефективності та здійснення спільного моніторингу Урядовою уповноваженої з питань ґендерної політики було ініційовано проведення консультацій з представниками громадських організацій (8 серпня 2019 р.). Під час засідання були визначені основні принципи та підходи до організації діяльності Національної платформи  «Рівні права та можливості», напрацьовані завдання та заходи, спрямовані на залучення громадянського суспільства до реалізації пріоритетних завдань ґендерної політики представлені нижче.

Проблема:

Недостатній рівень залучення та впливу громадянського суспільства на формування та реалізації державної ґендерної політики на національному та місцевому рівнях.

Місія платформи:

Забезпечення участі громадянського суспільства у процесі формування та реалізації державної ґендерної політики у всіх секторах та сферах на національному та місцевому рівнях.

Стратегічне бачення діяльності платформи (візія): 

Кожна особа в суспільстві усвідомлює важливість забезпечення принципу рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у всіх секторах та сферах та керується ними.

Принципи:

 • верховенство права;
 • недискримінація;
 • дотримання прав людини;
 • повага до різноманітностей;
 • відкритість, гласність, прозорість, звітність;
 • неупередженість, терпимість;
 • дотримання ґендерної рівності та чутливості;
 • незалежність від політичних поглядів;
 • інклюзивність, нічого без нас для нас;
 • повага до свободи совісті та релігійного визнання в контексті прав людини;
 • участь;
 • досяжність цілей;

Цінності:

 • ґендерна рівність;
 • права людини;
 • людяність;
 • різноманітність;
 • професіоналізм; 
 • взаємодопомога;
 • екологічно чисте середовище;
 • повага до людської гідності.

Основні сучасні виклики в сфері формування та реалізації ґендерної політики в України на центральному та регіональному рівнях 

 • Збереження сталості існуючих надбань та їх використання (продовження виконання вже затверджених державних програм, Національних планів дій, Стратегій, тощо);
 • Формування нового Уряду та необхідність ресурсу для навчання новопризначених службовців (на центральному та місцевому рівнях);
 • Уряд може не звертатися до громадськості за експертизою, громадські організації не залучатимуться до процесу формування та реалізації політик;
 • Необхідність донесення до новопризначених службовців проблем, які існують та варіантів їх вирішення;
 • Продовження / посилення втручання церкви в діяльність Держави;
 • Посилення антиґендерних рухів, що ускладнить адвокацію питань, що стосуються рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Основні сучасні проблеми в сфері формування та реалізації ґендерної політики в України на центральному та регіональному рівнях та залучення громадськості до цих процесів:

 • фрагментарність державної ґендерної політики;
 • недостатність державного фінансування;
 • не здійснюється оцінка ґендерного впливу нормативно-правових актів;
 • не здійснюється ґендерний аналіз політик, рішень;
 • при підготовці проектів нормативно-правових актів, не враховуються специфічні потреби жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат;
 • питання забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків не інтегровано до діяльності кожного органу державної влади;
 • формування політик, прийняття рішень здійснюється задля виконання власного функціоналу та не враховує потреби жінок та чоловіків;
 • при формування профілів об’єднаних територіальних громад не враховується ґендерні питання;
 • недостатність компетентність у сфері ґендерної рівності у державних службовців, радників з ґендерних питань;
 • плинність кадрів у державних структурах;
 • при проведенні тренінгів, семінарів, інших навчальних заходів не об’єднуються представники державних структур та громадських організацій.
 • ґендерно-правова експертиза законодавства та проектів нормативних актів здійснюється поверхово;
 • відсутня диференціація та врахування потреб жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат при формуванні послуг ;
 • негативне сприйняття суспільством принципів ґендерної рівності;
 • низький рівень обізнаності громадян щодо принципів забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • непривильне трактування у суспільстві поняття «ґендерна рівність»;
 • відсутність комунікаційних порад, як реагувати на антиґендерні рухи;
 • відсутність налагодженої комунікації у експертному ґендерному середовищі;

Можливості для громадських організацій у впливі на процеси формування та реалізації державної політики:

 • проведення навчання з ґендерної проблематики для новообраних депутатів Верховної Ради України 9 скликання, новопризначених членів Уряду;
 • розробка та адвокація антидискримінаційної ґендерної стратегії;
 • проведення роз’яснювальної роботу у кожному комітеті Верховної Ради України з питань рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

Організація діяльності 

Національної платформи «Рівні права та можливості»

Створення тематичних груп Національної платформи:

Для організації змістовної роботи платформи запропоновано створення тематичних груп Національної платформи:

 1. Підгрупа аналізу та пропозицій.
 2. Підгрупа з питань адвокації.
 3. Лінгвістична підгрупа (застосування фемінітивів) –  коодинаторка: Масалітіна Олена
 4. Підгрупа «Право на здоров’я».
 5. Підгрупа щодо протидії множинній дискримінації.
 6. Моніторингова підгрупа.

Перелік тематичних груп є відкритим.

Тематичні групи визначають пріоритети своєї роботи та здійснюють роботу відповідно до складеного плану. Напрацьовані результати передають Урядовій уповноваженій та представникам інших органів державної влади та місцевого самоврядування.

Критерії участі до Національної платформи  

 1. Діяльність в сфері дотримання прав жінок та ґендерної рівності
 2. Дотримання принципів, цінностей та цілей діяльності Національної платформи
 3. Підтримка ратифікації Стамбульської Конвенції – Конвенції Ради Європи про заходи із запобігання насильства щодо жінок та домашнього насильства та боротьбу із цими явищами
 4. Активізм

Порядок долучення до Національної платформи «Рівні права та можливості» та організаційні питання діяльності

 1. До платформи долучаються громадські організації, мережі та ініціативи, які відповідають критеріям участі в Національній платформі
 2. Для долучення до Платформи необхідно заповнити аплікаційну форму https://drive.google.com/open?id=1cFzGNAVdwNfS9XgKpqz2dMF5XDfBlGTIDP4V84VNG4c 
 3. Рішення про приєднання до Платформи приймає Секретаріат. В разі виникнення спірних питань відбуваються загальні консультації.
 4. Інформація про організації розміщується на сторінці Національної платформи в Фейсбуці та на Фейсбуці Урядової уповноваженої з питань ґендерної політики.
 5. Рішення про від’єднання приймає або Секретаріат або створена група модераторів Національної платформи на основі розгляду отриманої інформації про порушення принципів або цінностей та невідповідності критеріям.
 6. Комунікація  відбувається через закриту групу у ФБ Платформа "Рівні права та можливості" та створену розсилку.
 7. Опрацювання документів – під час зустрічей та засіданнях та онлайн.
 8. Для планування діяльності Національної платформи необхідним є проведення сесії стратегічного планування діяльності, створення плану діяльності (кінець вересня – початок жовтня 2019 р). 
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України