Українська|English

Аналітичний звіт "Аналіз регулювання дотримання рівності та недискримінації у доступі до праці, надання послуг і соціального забезпечення"

   Аналіз регулювання дотримання рівності та недискримінації у доступі до праці, надання послуг та соціального забезпечення, підготовлений за підсумками  реалізації проекту «Практики роботи Міністерства соціальної політики України щодо посилення експертної роботи з імплементації «антидискримінаційних» директив Ради ЄС», містисть оцінку стану впровадження Україною антидискримінаційних директив ЄС.

Експертами проаналізовано стан імплементації та відповідність нормам вітчизняного законодавства трьох з шести антидискримінаційних директив, що потребують першочергової імплементації в Україні відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом:

  1. Директиви № 79/7/ЄЕC від 19 грудня 1978 р. про поступову імплементацію принципу рівності чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення;   Таблиця аналізу відповідності національного законодавства нормам Директиви 79/7/ ЄEC
  2. Директиви № 92/85/ЄЕС про вжиття заходів з поліпшення безпеки та охорони здоров’я на виробництві вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, або годують  Таблиця аналізу відповідності національного законодавства нормам Директиви 92/85/ЄЕС 
  3. Директиви Ради 2004/113/ЄC від 13 грудня 2004 р. про імплементацію принципів рівності чоловіків і жінок у доступі до товарів і надання послуг.  Таблиця відповідності національного законодавтва нормам Директиви 2004/113/ЄС 

За результатами аналізу вітчизняного законодавства (Конституції України, Кодексу законів про працю, Податкового, Цивільного та Господарського Кодексів України, понад 150 Законів України та більш, ніж 1 тис. підзаконних нормативно-правових актів) було проведено правову та гендерну експертну оцінку директив ЄС, надано практичні висновки та рекомендації щодо їх доопрацювання та втілення в практичну діяльність державними інституціями.

Перелік нормативно-правових актів, пов’язаних із Законом України «Про зайнятість населення» , Законом України «Про колективні договори і угоди»

Перелік нормативно-правових актів, пов’язаних із Законом України «Про охорону праці» 

Перелік нормативно-правових актів, пов’язаних із Законом України «Про відпустки» 

Перелік нормативно-правових актів, які є умовно відповідними Директиві No 92/85 ЄЕC  про вжиття заходів з поліпшення
безпеки та охорони здоров'я на виробництві вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, або годують

Перелік нормативно-правових актів для подальшого гендерно-правового аналізу для законодавчого регулювання сфери надання послуг та доступу до товарів 

Аналітичний звіт "Аналіз регулювання дотримання рівності та недискримінації у доступі до праці, послуг і соціального забезпечення: оцінка стану впровадження Україною антидискримінаційних Директив ЄС"  підготовлено спеціально для управлінців у сфері соціальної політики, права та решти пов’язаних галузей. Він спрямований на посилення експертної спроможності Уряду та органів влади упроваджувати антидискримінаційні директиви; а також експертний супровід їх імплементації органами виконавчої влади, зокрема, Міністерством соціальної політики України.

Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України