Українська|English

Затверджено Правила та процедури Дорадчої групи України зі сталого розвитку та обрано керівництво і склад Координаційної ради

Дорадча група України зі сталого розвитку створена на виконання вимог статті 299 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом з метою сприяння імплементації положень Глави 13 «Торгівля та сталий розвиток» Угоди про асоціацію. З цією метою Дорадча група: висловлює свою позицію та надає рекомендації з питань, що пов’язані з виконанням Глави 13 «Торгівля та сталий розвиток» Угоди про асоціацію. Рекомендації надаються з власної ініціативи або на вимогу Підкомітету Україна - ЄС з питань торгівлі та сталого розвитку чи Ради з питань торгівлі та сталого розвитку, або групи експертів що створюється згідно з статтю 301 Угоди про асоціацію.
Для підготовки своїх заяв чи рекомендацій Дорадча група може визначити зі свого складу відповідальних осіб, що можуть проводити необхідні для підготовки консультації з науковцями, незалежними експертами, представниками українських, європейських, міжнародних та інших організацій, що мають відповідний авторитет і досвід та не входять до складу Дорадчої групи. 

 Дорадча група складається з незалежних представницьких громадських організацій, в яких об’єктивно представлені організації роботодавців та працівників, неурядові організації та інші заінтересовані сторони, що входять до її складу в якості членів (з правом голосу) та спостерігачів (з правом дорадчого голосу). Склад Дорадчої групи формується на основі принципу збалансованого представництва заінтересованих сторін з урахуванням економічних, соціальних та екологічних факторів.
Зарахування інституту громадянського суспільства спостерігачем Дорадчої групи здійснюється на підставі письмової заяви, поданої його керівником на ім’я голови Дорадчої групи. Рішення про зарахування приймається Дорадчою групою шляхом голосування простою більшістю голосів із урахуванням збалансованого представництва.
Затверджено Правила та процедури Дорадчої групи зі сталого розвитку, на засіданні 17.01.19,  що продовжило свою роботу 24.01.19 протокол (з додатком: Склад групи схвалений протоколом  №3 Ради сталого розвитку і торгівлі) , під час якого було обрано керівництво групи та обговорено напрямки роботи на 2019 рік.
Переважною більшістю голосів членів Дорадчої групи головою була обрана Берзіна Світлана (ВГО "Жива планета").
Координаційна рада складається з представників за тематичними профілями:
- «економічний» - Юлія Гончарова ( Федерація роботодавців України)
- «соціальний» –  Ростислав Дзундза (ГО "Бюро соціальних та політичних розробок")
- «екологічний» – Наталія Андрусевич (ГО "Ресурсно-аналітичний центр "Суспільство і довкілля", за згодою).

Склад Дорадчої групи окрім членів, передбачає участь організацій – спостерігачів по пропорційному принципу за такими напрямами як економічний, соціальний і екологічний (не більше 14 організацій разом). Отже, Дорадча група відкрита для консультацій і прийняття заяв від організацій, зацікавлених працювати разом. Заяви будуть розглянуті на черговому засіданні яке відбудеться 28 лютого.2019р. Також на засіданні будуть розглядати план роботи групи на 2019 рік.
Склад європейської частини групи за посиланням:   https://www.eesc.europa.eu/en/sections-other-bodies/other/eu-ukraine-domestc-advisory-group/organisation

Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України