Українська|English

Соціальне інвестування, як засіб вирішення соціальних проблем громади та інструмент залучення додаткового фінансування

   07.12.2017 року у м. Києві (Готель Турист) відбувся круглий стіл на тему: «Соціальне інвестування, як засіб вирішення соціальних проблем громади та інструмент залучення додаткового фінансування» в рамках проекту «Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада», що реалізується ГО «Бюро соціальних та політичних розробок».  Метою круглого столу було поширення досвіду щодо реалізації на рівні ОТГ проектів з соціального інвестування та можливостей залучення додаткового фінансування для вирішення нагальних потреб громади.

   При відкритті заходу виступили:  Леонід Ільчук, заступник директора Інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН України з наукової роботи, кандидат політичних наук, доцент, Заслужений працівник соціальної сфери та Ростислав Дзундза, голова правління ГО «Бюро соціальних та політичних розробок», заступник голови Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України.

   У вітальному слові Леонід Ільчук наголосив на тому, що Соціальні інвестиції відіграють виключно важливу роль у суспільстві, так як від їх величини в значній мірі залежить рівень і якість життя населення. Необхідно зазначити, що в економічній літературі сутність, роль і значення соціальних інвестицій відображені явно недостатньо. Деякі автори під соціальними інвестиціями розуміють матеріальні, технологічні, управлінські чи інші ресурси, а також фінансові кошти компаній, які направляються за рішенням керівництва на реалізацію соціальних програм, розроблених з урахуванням інтересів основних внутрішніх і зовнішніх зацікавлених сторін у припущенні, що в стратегічному відношенні компанією буде отриманий певний (хоча і не просто вимірюваний) соціальний і економічний ефект. На його  погляд у загальному плані під соціальними інвестиціями необхідно розуміти інвестиції, які вкладаються державою, комерційними та іншими організаціями, Об’єднаними територіальними громадами а також фізичними особами для вирішення будь-яких соціальних проблем, і, в першу чергу, це інвестиції на поліпшення якості життя та розвиток людського капіталу. Але, на сьогодні в ОТГ, на рівні його керівництва не в повній мірі розуміють сутність і значення соціального інвестування. Вважається за необхідне вирішити проблеми екології, доріг, медичного забезпечення тощо.

   Наголошено на тому, що значимість і актуальність соціальних інвестицій на сучасному етапі пояснюється багатьма причинами, а саме: по-перше, в роки радянської влади не приділялося належної уваги соціальних інвестицій, тому на даному етапі громадяни нашої країни за рівнем і якістю життя значною мірою відстають від громадян, які проживають у розвинених країнах світу; по-друге, гостра необхідність переведення національної економіки на інноваційний шлях розвитку вимагає значного збільшення соціальних інвестицій у розвиток людського капіталу. Вчені і фахівці прийшли до однозначного висновку, що найбільш ефективними вважаються такі інвестиції, які вкладаються в розвиток людського капіталу; по-третє, вимагає істотного поліпшення демографічна ситуація в країні; по-четверте, в країні дуже високий рівень корупції, наркоманії, злочинності, пияцтва, що диктує необхідність істотного збільшення соціальних інвестицій з метою боротьби з цими негативними явищами; по-п’яте, соціальне інвестування повинно стати новою філософією в діяльності українських громад та ознайомив з документом "Рекомендації місцевим органам влади щодо можливих шляхів фінансування соціальних послуг в громадах".

   Ростислав Дзундза, голова правління ГО «Бюро соціальних та політичних розробок» в своєму слові наголосив про політико-економічні перетворення в Україні що проходять на тлі стагнації економіки і гібридної війни з державою-агресором, як наслідок маємо зниження рівня соціальних стандартів викликане недостатнім фінансуванням їх з державного бюджету, відсутність соціальної захищеності призводить до зростання напруженості і протесаних настроїв в суспільстві. Вирішенням цієї проблеми повинна стати консолідація зусиль громадських, благодійних та донорських організацій, спрямованих на соціальне інвестування, створення та розвиток виробництва соціальних послуг, які відповідають сучасним вимогам і стандартам, що в кінцевому підсумку повинно сприяти підвищенню якості життя громадян, також ознайомив присутніх з концепцією функціонування Ради Соціального Інвестування.

   В ході заходу  відбулось обговорення наступних питань: залучення інвестицій в ОТГ, як додаткове джерело фінансування соціального сектору, Фандрейзинг в ОТГ, базові принципи, існуючий в ОТГ досвід залучення інвестицій та шляхи розвитку даного напряму на рівні громад.   З основними презентаціями  виступили:   

  Тетяна Левківська, керівник відділу проектів  Асоціації «Український кооперативний альянс» на тему: «Кооперація, як інструмент сталого розвитку регіонів»; 

  Олег Єлізаров, менеджер проектів Міжнародної Асоціації «Євростратегія» на тему: «Інструменти по залученню додаткових фінансових ресурсів в громаду»;

 Єлизавета Тихонова, помічник керівника  Міжнародної Асоціації «Євростратегія» на тему: «Джерела наповнення дохідної бази і комплексний підхід у вирішенні соціально-економічних проблем ОТГ»;

   Богдан Дяченко, координатор проектів "Бюро соціальних і політичних розробок" на тему: «Шляхи впровадження соціального компоненту сталого розвитку  в ОТГ» розробленого в рамках проекту «Соціальний розвиток-сталий розвиток» підтриманим ЄС через Eastern Partnership Civil Society Facility. Метою презентації була демонстрація представникам ОТГ вектору роботи задля досягнення соціального компоненту сталого розвитку. В презентації було висвітлене стратегічне уявлення можливої роботи громад, щодо подолання бідності,  досягнення гендерної рівності, сталого розвитку міст та сталого економічного розвитку та гідної праці. Були продемонстровані такі аспекти, як інтегрована модель соціальних послуг, соціальний діалог, соціальне підприємництво, ради соціального інвестування.

   Також, в рамках круглого столу  відбулась дискусія щодо проблем досягнення ОТГ сталого розвитку, найбільше представники ОТГ наголошували на нехтування принципами екології  та складних економічних можливостях щодо досягнення подолання бідності.  Інформація надана представниками ОТГ- дуже важлива, для створення бази знань щодо соціальних цілей сталого розвитку територій та  впровадження проектів з соціального інвестування.

Дякуємо за підтримку та участь у заході нашим партнерам.

 

 

 

 

Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України