Українська|English

Розпочинає роботу проект «Соціальний розвиток - сталий розвиток»

 

Двадцять молодіжних лідерів країн Східного партнерства - 12 жінок та 8 чоловіків у віці від 18 до 36 років - отримали стипендії в рамках програми #CivilSocietyFacility в 2017 році для проведення  заходів, які дозволять їм розвивати свої лідерські навички та посилювати їх внесок у розвиток громадянського суспільства у відповідних країнах, серед перможців також  менеджер Бюро соціальних та політичних розробок Богдан Д’яченко.  Ця підтримка - це інвестиція у розвиток молодих нинішніх громадянських активістів або громадських діячів з регіону Східного партнерства, які демонструють інтерес та здатність брати провідні ролі у зростанні їхніх суспільств.

Протягом наступних 6 місяців стипендіати будуть працювати над обраною ними темою, що охоплює низку пріоритетних сфер в галузі громадянського суспільства - наприклад, врахування потреб місцевих громад шляхом участі у прийнятті рішень, участі в процесах, моніторингу та аналізу впровадження політики та роботи державних установ, розбудови спроможності та налагодження зв'язків між ОТГ.  Результати, очікувані наприкінці проекту стипендій, включають аналітичні документи з ряду важливих тем, матеріали курсу для електронного навчання, візуалізацію архівних матеріалів та створення діючих мереж активістів.

В рамках програми розпочинає свою роботу проект «Соціальний розвиток-сталий розвиток», пітриманий ЄС через Eastern Partnership Civil Society Facility. В рамках  цього проекту  буде досліджено  соціальний компонент сталого розвитку в рамках двох ОТГ: в Україні та Грузії. Було обрано три складові для дослідження, які є основними для сталого розвитку у соціальній сфері. Перший компонент- це гендерна рівність, який є прямою метою сталого розвитку у соціальній сфері. Другим компонентом є соціальний діалог, важливий компонент для забезпечення гідної праці, яка є запорукою добробуту, що є теж однією з цілей сталого розвитку.
   Третім компонентом було обрано рівень надання соціальних послуг, адже вони безпосередньо впливають на індекс розвитку людського потенціалу та добробут населення.  В рамках проекту буде визначено рівень та стан цих компонентів, ефективність методів досягнення, та будуть розроблені рекомендації щодо їх кращого впровадження.  В рамках проекту будуть проведені зустрічі зі стейкхолдерами в Одесській обл., та Грузії регіон Імереті,  також фінальна конференція у Києві.

Після проведення дослідження та кінця проекту буде створена та опублікована у вільний доступ база знань щодо досліджуваних компонентів.
Також, однією з цілей проекту є створення вектору роботи НУО щодо соціального компоненту сталого розвитку і зміцнення співробітництва організацій громадянського суспільства, котрі займаються подібною тематикою. У проекті використовуються попередні розробки Бюро реалізованих проектів, а саме: Стан соціальної політики та соціального діалогу в контексті підписання Угоди про Асоціацію в Україні, Молдові, Грузії», «Система інтегрованих соціальних послуг у Вірменії та України», «Разом сильніше — новий соціальний діалог в країнах Східного Партнерства». Стратегічною метою проекту є покращення імплементації соціальних цілей сталого розвитку.

Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України