Українська|English

Спроможність та соціальний профіль Об'єднаних територіальних громад

Для впровадження інтегрованої моделі соціального сектору на рівні Об’єднаних територіальних громад (ОТГ) потрібно чітко розуміти, який потенціал має та чи інша громада, чи здатна вона забезпечити виконання тих чи інших соціальних програм, та чи достатньо добре вона фінансово зорганізована для ефективного людського розвитку.  З поміж уже створених ОТГ, Міністерство соціальної політики України відібрало 38 громад, для яких передбачалося надання технічної допомоги.

З початком проекту «Сильна місцева громада – Соціальна місцева громада», що був підтриманий ЮНІСЕФ, ці громади були запропоновані Міністерством для пілотування Інтегрованої моделі соціального сектору.  Відповідно до даних, зібраних експертами Бюро,  громади є дуже різними, і за кількістю мешканців, і за показниками фінансової/економічної спроможності, і за соціальною інфраструктурою. Очевидно, що рекомендації щодо розвитку соціального сектору для ОТГ, в якій мешкає більше ніж 30 000 чоловік, не можуть бути однаковими з рекомендаціями для ОТГ з 3 000 мешканців. Тому експерти Бюро соціальних та політичних розробок спільно з ЮНІСЕФ провели ранжування запропонованих громад, виділивши 7 найбільш типових для аналізу та подальшої технічної підтримки.

7 серпня 2017 року, експерти мали можливість обговорити результати ранжування, а також інструмент оцінки спроможності ОТГ на розширеному засіданні Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики (КЕР). Зустріч відбулася в приміщені  МБФ «Карітас України» та залучила широке коло експертів з недержавних організацій, наукових інституцій та профільних департаментів Міністерства соціальної політки.

Засідання відкрив Голова  правління Бюро соціальних і політичних розробок Ростислав Дзундза, наголосивши на важливості  постійної діяльності  КЕР як майданчика для вироблення організаціями громадянського суспільства спільного бачення щодо розробки стратегії  реформування  соціальної політики в Україні. Учасників зустрічі привітала Дзвенислава Чайківська, генеральний секретар МБФ «Карітас  України» та очільниця Координаційно-експертної ради.  Вона підкреслила, наскільки важливою та водночас складною є проблема адекватної оцінки спроможності новостворених об’єднаних громад, особливо в умовах масштабних організаційних перетворень.

Координаторка проекту «Сильна місцева громада – соціальна місцева громада» Олена Виноградова коротко ознайомила присутніх із завданнями та запланованими результатами проекту. На її переконання, реалізація проекту дозволить виробити принципово новий інструмент комплексного соціально-економічного планування, що допоможе забезпечити людський розвиток на рівні об’єднаних громад.

Далі було представлено перелік із 7 громад, що були відібрані за кількома принципами: а) кількість населення (до 3, 5, 7, 10, 15, 20 та більше від 20 тисяч чоловік), б) рівень фінансової спроможності (від найвищого до найнижчого в рамках запропонованих ОТГ за даними Міністерства регіонального розвитку), в) тип адміністративного центру (місто, райцентр, село, село міського типу). На думку експертів, що проводили ранжування, саме поєднання цих маркерів унаочнює кілька «типових» кейсів, які можна використати для комплексного аналізу.

Ольга Цвілій, експертка проекту, представила концепцію інструменту оцінки спроможності громад. Інструмент передбачає створення так званого «соціального профілю» об’єднаної громади, що міститиме зведені данні за такими напрямками як демографічна ситуація, екологія, соціальна інфраструктура, зайнятість населення тощо. Кожен із напрямків матиме низку своїх індикаторів, що в свою чергу допоможуть експертам та місцевій владі визначити проблемні зони у соціальному секторі громади. Інструмент після доопрацювання буде пілотовано у 7 відібраних громадах.

Під час дискусії учасники зустрічі висловили пропозиції щодо удосконалення деяких індикаторів Інструменту та маркерів визначення типових ОТГ. Було погоджено, що експерти проекту разом із представниками Міністерства врахують пропозиції та продовжать роботу з об’єднаними громадами.

Реформування соціального сектору на рівні Об’єднаних територіальних громад (ОТГ) вимагає чіткого розуміння того, який потенціал має та чи інша громада: яким є її населення, як кожен громадянин формує порядок денний громади, у який спосіб громадяни залучені до врядування у своїй громаді? 11-12 вересня експерти БСПР спільно із представниками дослідницького Центру соціальних технологій «Соціополіс» та Міжнародної асоціації зі сприяння сталому розвитку Півдня України «Євростратегія» планують провести 4 фокус-групи із представниками громад та керівництвом ОТГ. До участі таож були запрошені управлінці, громадські активісти, фахівці із соціальної роботи, які працюють у ОТГ. Під час зустрічі, учасники матимуть можливість обговорити проблеми співробітництва державного та громадського секторів, залучення громадян до розробки та реалізації місцевої політики, громадський контроль за роботою органів врядування ОТГ тощо. Планується проведення фокус-групи для рядових жителів, які займають посади, що передбачають надання та реалізацію соціальних функцій; фокус-група для приватних підприємців та активістів, які сприяють соціально-економічному розвитку на місцевому рівні,  фокус-група для представників середньої керівної ланки;  фокус-група для представників керівного складу ОТГ.

За результатами фокус-груп буде розроблено спеціальний учбовий модуль щодо підвищення ефективності участі мешканців ОТГ у розробці та реалізації місцевої політики, вивчення мотивації у представників ОТГ щодо активної участі в ухваленні політичних рішень і контроль за їх  реалізацією, збір пропозицій від представників ОТГ щодо розвитку бізнесу та створення робочих місць в новостворених об’єднаних територіальних громадах, аналіз організації бюджетного планування ОТГ, розгляд та аналіз проблем розвитку громади. При відборі учасників фокус-груп інтерес представляють тільки ті активісти, діяльність яких має соціально-економічну чи соціальну спрямованість, і яка орієнтована на місцевий рівень (ОТГ або окремих населених пунктів у складі ОТГ).

Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України