Українська|English

Підходи до модернізації соціального діалогу

Питання громадського обговорення стратегії модернізації соціального діалогу як інструменту сталого розвитку, були обговорені на засіданні Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики НДІ праці і зайнятості населення МСП та НАН України, що відбулося 20 січня 2016 року в Києві. Засідання пройшло в рамках проекту "Разом сильніші – новий соціальний діалог у країнах Східного партнерства", який реалізує Бюро соціальних та політичних розробок за підтримки Секретаріату Форуму громадянського суспільства Східного партнерства.

Участь у засіданні взяли фахівці Федерації профспілок України, представники Секертаріату Уповноваженого Веховної Рдаи з прав людини, Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення, Бюро соціальних та політичних розробок та незалежні експерти.

Учасники розглянули питання щодо підготовки до громадського обговорення та подальшого лобіювання пакету нормативно-правових документів, що спрямовані на удосконалення соціального діалогу в якості інструменту забезпечення сталого розвитку країни.

Були розглянуті обґрунтування, цілі, завдання, очікувані результати Стратегії модернізації соціального діалогу в Україні. Також було обговорено міжнародний досвід розширення учасників соціального діалогу, загрози, які виникають у випадку підміні трьохстороннього соціального діалогу на громадський діалог. Учасники зупинилися на питанні включення так званих організацій третього сектору до процесу соціального діалогу. За пропозцією експертів Бюро, які працюють над Стратегією модернізації соціального діалогу, організації третього сектору мають бути включені в якості незалежного аудитора, що буде слідкувати за виконанням рішень соціальних партнерів з одного боку, та як дорадча інституція в рамках вирішення екологічних питань – з іншого. Проте на думку соціальних партнерів, залучення третього сектору несе потенційний ризик “вимивання” професійних спілок із процесу прийняття рішень.

Учасники обговорили такі основні напрямки Стратегії:

- підвищення статусу соціального діалогу, “обережне розширення” сторін соціального діалогу;

- забезпечення ефективного контролю за виконанням рішень (зокрема через незалежний моніторинг громадськими організаціями);

- удосконалення механізмів інформування чиновників та громадськості про соціальний діалог та про сталий розвиток (зокрема проведення інформаційної кампанії серед чиновників профільних органів виконавчої влади);

- розширення тематики соціального діалогу на питання екологічної політики та залучення до процесу переговорів профільного міністерства; 

- модернізація механізмів обговорення та лобіювання рішень сторін соціального діалогу.

«Стратегія модернізації соціального діалогу» найближчим часом буде представлена всім соціальним партнерам для обговорення та внесення правок. Учасники також розробили спільні підходи до майбтньої стратегії, з якими можна ознайомитись після тексту новини.

Матеріали для завантаження:
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України