Українська|English

На шляху до сталого розвитку: Стратегія модернізації соціального діалогу

Соціальний діалог має стати головним інтрументом для подолання соціально-економічної кризи в Україні, адже саме через взаємодію профспілок, роботодавців, держави та організацій громадянського суспілства можливе забезпечення балансу між соціально-економічними правами громадян та економічним розвитком країни. Особливої актуальності процесам підвищення ефективності соціального діалогу додає початок роботи Глибокої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським союзом, який розпочався 1 січня 2016 року. 

Саме відсутність ефективного соціального діалогу унеможливлює системне реформування держави. Численні стратегічні документи часто суперечать один одному та не мають спільного підґрунтя в питаннях як розвитку соціальної сфери, так і забезпечення соціально-економічних прав населення. Це стосується як вже прийнятих Стратегії сталого розвитку “Україна-2020”, Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, Національної стратегії у сфері прав людини, так і документів, які ще тільки обговорюються – Стратегії подолання бідності та Програми гідної праці для України на 2016-2019 роки.

У багатьох прийнятих документах соціальний діалог взагалі не розглядається як інструмент, і не враховуються його можливості для забезпечення соціального партнерства у вирішенні складних соціально-економічних проблем. Натомість у багатьох статтях "Угоди про Асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами", з іншого боку, лунають тези про сталий розвиток і соціальний діалог, а стаття 299 Угоди навіть передбачає створення експертних груп, які охоплюватимуть аспекти сталого розвитку (в контексті тематичного напрямку "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею").

Питання підвищення ефективності соціального діалогу в забезпеченні системності реформ були обговорені на засіданні Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики НДІ праці і зайнятості населення МСП та НАН України, що відбулося 6 січня 2016 року в Києві. Засідання пройшло в рамках проекту "Разом сильніші – новий соціальний діалог у країнах Східного партнерства", який реалізує Бюро соціальних та політичних розробок за підтримки Секретаріату Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Участь у засіданні взяли представники Національної трьохсторонньої соціально-економічної ради, фахівці Федерації профспілок України, Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення, Бюро соціальних та політичних розробок та незалежні експерти.

Учасники розглянули питання щодо підготовки до громадського обговорення та подальшого лобіювання пакету нормативно-правових документів, що спрямовані на удосконалення соціального діалогу в якості інструменту забезпечення сталого розвитку країни: - зміни та доповнення до ЗУ “Про соціальний діалог в Україні” - “Стратегія модернізації соціального діалогу в Україні”. Ці проекти було розроблено в рамках низки обговорень з зацікавленими сторонами, проведених Бюро соціальних та політичних розробок разом з Науково-дослідним інститутом праці та зайнятості населення Мінсоцполітки та НАН України в рамках проекту "Разом сильніші – новий соціальний діалог у країнах Східного партнерства".

У заходах проекту взяли участь також представники низки аналітичних центрів та соціальних партнерів, що є членами групи 5 "Соціально-трудова політика та соціальний діалог" Форуму громадянського суспільства Східного партнертсва – зокрема Науково-інтелектуального клубу "Діалог поколінь" (Грузія), Асоціації малого та середнього бізнесу (Молдова), Центру розвитку НУО Армавіру (Вірменія). Українська ініціатива стосовно модернізації соціального діалогу та забезпечення з його допомогою сталого розвитку громади отримала позитивний відгук серед соціальних партнерів у країнах Східного партнерства.

За сприяння Бюро соціальних та політичних розробок, експерти з Грузії, Молдови та Вірменії провели аналіз національних законодавств та надіслали своє бачення того, яким чином через соціальне партнерство можна забезпечити досягнення цілей сталого розвитку. Так, зокрема, серед основних напрямків розвитку соціального діалогу в Грузії було визначено наступні:

- підвищення статусу соціального діалогу та включення організацій «третього сектору» до соціального партнерства;

- забезпечення ефективного контролю за виконанням рішень (зокрема через незалежний моніторинг громадськими організаціями);

- удосконалення механізмів інформування чиновників та громадськості про соціальний діалог та про сталий розвиток (зокрема проведення інформаційної кампанії серед чиновників профільних органів виконавчої влади);

- обов’язковий акцент на “екологічному факторі” – зокрема зміни до закону про навколишнє середовище та залучення до процесу переговорів профільного міністерства;

- модернізація механізмів обговорення та лобіювання рішень сторін соціального діалогу.

У Молдові та Вірменії основний акцент було зроблено на: а) модернізації механізмів контролю за виконанням рішень; б) залученні громадських організацій; в) законодавчому закріпленні тези про сталий розвиток як головну мету соціального діалогу.

Ці та інші напрямки будуть охоплені в "Стратегії модернізації соціального діалогу", яку наразі готують експерти Бюро разом з ключовими соціальними парнерами, як України, так і країн Східного партнерства. Учасники домовилися про провдення широкого публічного обговорення Стратегії, залучивши до цього процесу організації громадянського суспільства, які входять до другої та п’ятої робочих груп Форуму громадянського суспільства Східного партнерства та Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, центральні органи влади, соціальних партнерів та представників Європейського економічного та соціального комітету ЄС, НТСЕР та всі зацікавлені сторони.

Матеріали для завантаження:
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України