Українська|English

Платформа з питань гендерної рівності та недопущення дискримінації для громадянського суспільства та влади в дії

Відбулась зустріч Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини з представниками організацій громадянського суспільства та профспілок з питань гендерної рівності та недискримінації в Україні. На зустрічі  повідомлено про початок роботи проектів «Соціальне партнерство заради рівності» Форуму громадянського суспільства Східного партнерства за підтримки Європейського Союзу та  «Практики роботи МСП щодо посилення експертної роботи з імплементації "антидискримінаційних" директив ЄС» за підтримки Громадської синергії, що виконується Міжнародним фондом «Відродження» і фінансується Європейським Союзом, обидва проекти реалізує Громадська  організація «Бюро соціальних та політичних розробок»

«Ми готові створити платформу для обговорення питань гендерної дискримінації для громадянського суспільства та влади» зазначила Людмила Денісова Уповноважений Верховної Ради України з прав людини під час зустрічі. Як повідомила Людмила Денісова, наразі планується призначення окремого Представника Уповноваженого з питань дотримання рівних прав і свобод, який буде опікуватися, у тому числі, дискримінаційними та гендерними проблемами. За словами Уповноваженого, нині в Україні випадки гендерної дискримінації, особливо порушення прав жінок, не є поодинокими. Тому вона покладається на співпрацю з інститутами громадянського суспільства для запобігання таким випадкам. «Я сподіваюсь, що з вашою допомогою ми зможемо організувати навчання щодо недискримінації та гендеру в регіональних представництвах Уповноваженого. До цього процесу можна долучити також місцеві громадські організації, ЗМІ та представників влади, які потім будуть доносити думку до людей. Більше того, я готова запропонувати на засіданні уряду проведення таких тренінгів для державних службовців», - сказала Людмила Денісова. Уповноважений наголосила, що необхідний постійний моніторинг, підбиття підсумків щодо ситуації з дотриманням гендерної рівності в державі та консультаційна підтримка з питань недискримінації для всіх гілок влади.

Ростислав Дзундза  окреслив ініціативи, які його організація планує реалізувати в рамках проекту за підтримки Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Як підкреслив п. Ростислав, проект «Соціальне партнерство заради рівності», що реалізовуватиметься упродовж 2018 р., відповідає цілям документу “20 очікуваних досягнень Східного партнерства”, що підтверджує його важливість та визначає його додану вартість для всіх робочих груп ФГС СхП. Гендерна рівність та недискримінація повинні стати основою дій, що здійснюються в рамках політики  Східного партнерства Європейського Союзу, задля забезпечення повної підтримки  суспільствами країн-партнерів.

На зустрічі експртами та представниками громадянського суспільства  було запропоновано включити представників інститутів громадянського суспільства, що займаються питаннями гендерної рівності та захистом прав жінок, до складу Експертної ради з питань недискримінації та ґендерної рівності при Представникові Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності. В порядку здійснення парламентського та відомчого контролю за адміністративними органами, з боку Уповноваженому ВРУ з прав людини експерти запропонували:

- ініціювати розгляд стану імплементації урядом 6-ти „недискримінаційних” Директив ради ЄС Угоди про асоціацію Україна-ЄС.  (Директиви NN 2000/43/ЄС від 29 червня 2000 Щодо імплементації принципу рівноправності осіб незалежно від расової або етнічної приналежності; 2000/78/ ЄC від 27 листопада 2000 Що встановлює загальні рамки рівноправного поводження у сфері зайнятості і професійної діяльності; 2004/113/ЄС від 13 грудня 2000 Про імплементацію принципів рівності чоловіків і жінок у доступі до товарів і надання послуг; 96/34/ЄС від 3 червня 1996 Про рамкову угоду щодо батьківської відпустки, укладену UNICE, CEEP і ETUC; 92/85/ЄЕС від 19 жовтня 1992 Про вжиття заходів з поліпшення безпеки та охорони здоров’я на виробництві вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, або годують, Директиви 89/391/ЄЕС); 79/7/ЄЕС від 19 грудня 1978 Про поступову імплементацію принципу рівності чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення).

- виступити з ініціативою перед Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, та Комітетом Верховної Ради України з питань євроінтеграції, щодо розгляду ними стану імплементації та виконання Україною згаданих Директив Ради ЄС та відповідних конвенцій Міжнародної організації праці: Конвенція про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності 1951 року (№100), ратифікована Україною 22 жовтня 1999 року; Конвенція Міжнародної організації праці про мінімальні норми соціального забезпечення 1952 року (№102), ратифікована Україною 16 березня 2016 року; Конвенція про захист материнства 1952 року (№103), ратифікована Україною15 червня 2000 року; Конвенція про дискримінацію в галузі праці та занять 1958 року (№111), ратифікована Україною 24 червня 1975 року; Конвенція про працівників з сімейними обов’язками 1981 року (№156), ратифікована Україною 22 жовтня 1999 року.

В порядок сприяння приведенню законодавства України про права і свободи людини і громадянина у відповідність з Конституцією України, міжнародними стандартами в цій сфері - розглянути питання щодо посилення експертного супроводу процесу імплементації Директив Ради ЄC з боку громадських та науково-експертних установ:

- сприяти і підтримати створення, в рамках роботи Координаційно-експертної Ради з питань соціальної політики (КЕР) Науково-дослідного Інституту праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАНУ, аналітично-консультативної групи щодо імплементації вищенаведених Директив, гендерної експертизи законодавчих ініціатив у сфері праці та послуг, гендерної експертизи реформ у сфері праці та послуг;

- ініціювати проведення консультацій з Мінсоцполітики, СПО роботодавців, профспілками та заінтересованими організаціями громадянського суспільства щодо можливості ратифікації наступних конвенцій МОП, важливих з огляду на потребу ліквідувати прогалини в законодавчому забезпеченні рівних прав та можливостей:

- Ініціювати, за підтримки представників СПО роботодавців, профспілками та громадянського суспільства, розробку законопроекту про запровадження (гендерного аудиту) та планів гендерної рівності на підприємствах, в установах та організаціях, з урахуванням досвіду ЄС, та розробку інструментарію для інспекторів праці щодо забезпечення запровадження таких планів на робочих місцях.

- включити представників наукових установ та громадянського суспільства, що займаються питаннями гендерної рівності у соціальних та трудових правах до складу Консультативної ради при Уповноваженому ВРУ з прав людини, для забезпечення виконання викладених вище завдань.

- включити представників наукових установ та громадянського суспільства, що займаються питаннями гендерної рівності у соціальних та трудових правах, до складу Експертної ради з питань дотримання трудових прав при Представникові Уповноваженого з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав.

- розширити діалог щодо імплементації недискримінаційних Директив Ради ЄС та згаданих Конвенцій МОП між експертами та управлінцями України, країн Східного партнерства і ЄС, а також Гендерними уповноваженими цих країн. Взяти до уваги кращі практики імплементації недискримінаційних Директив ЄС та згаданих конвенцій МОП у форматі ЄС+3 (Україна, Грузія, Молдова) та можливість їх запровадження в Україні. (Провести відповідний захід: міжнародний „круглий стіл” або панельну дискусію.)

- рекомендувати Державній службі зайнятості України разом з представниками громадянського суспільства розробити гендерно-чутливі активні програми зайнятості для залучення до продуктивної праці жінок і чоловіків, особливо з уразливих груп.

- рекомендувати Державній службі України з питань праці – розробити інструментарій для інспекторів праці щодо запобігання проявам дискримінації в трудових відносинах та забезпечення додержання законодавства про працю у світлі ратифікованих Україною конвенцій МОП про інспекцію праці в промисловості і торгівлі 1947 року (№81) та про інспекцію праці в сільському господарстві 1969 року (№129) та з урахуванням кращих практик країн ЄС.

В зустрічі також взяли участь:

   Степаненко Олена Представник Уповноваженого з питань дотримання соціально-економічних і гуманітарних прав,  Левшун Людмила в.о. Керівника Секретаріату,  Тетяна Ясько голова Гендерної комісії та  Людмила Сало Федерація Профспілок України,  Ірина Кудінська представниця Центру „Солідарність”, експертка Коаліції "За рівність у праці",  Ростислав Дзундза, голова Бюро соціальних та політичних розробок, заступник голови Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України. Зола Кондур віце-президентка Ромського жіночого фонду.  Людмила Порохняк голова Національної ради жінок України,  Марфа Скорик директорка БО Київський інститут гендерних досліджень, співкоординаторка Української гендерної мережі.

Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України