Українська|English

Всеукраїнський круглий стіл «Соціально-економічні наслідки втрат від дорожньо-транспортних пригод»

26 квітня 2017 на базі Київського національного торговельно -економічного університету (Зала засідань Вченої ради) було проведено Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Соціально-економічні наслідки втрат від дорожньо-транспортних пригод». Організаторами заходу виступили: Київський національний торговельно-економічний університет; Науково-дослідний інститут праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України спільно з Бюро соціальних і політичних розробок.

До організаційного комітету Всеукраїнського круглого столу ввійшли:Мазаракі А.А.  – голова оргкомітету, ректор Київського торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України; Притульська Н.В.  – заступник голови оргкомітету, перший проректор з науково-педагогічної роботи Київського торговельно-економічного університету, доктор технічних наук, професор. Члени організаційного комітету: Мельниченко С.В.  – проректор з наукової роботи Київського торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор; Канєва Т.В.  – декан факультету фінансів та банківської справи Київського торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук, доцент; Щетініна О.К.  – завідувач кафедри вищої та прикладної математики Київського торговельно-економічного університету, доктор фізико-математичних наук, професор; Ільчук Л.І.  –заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України, кандидат політичних наук, доцент.

Із вступним словом виступила Мельниченко С. В.  – проректор з наукової роботи Київського торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор. Вона передала вітання учасникам заходу від ректора УнІверситету А.А. Мазаракі та наголосила на важливості розгляду визначених питань. З вітальним словом до учасників круглого столу звернулися: Сергій Пирожков, завідувач кафедри статистики та економетрії Київського національного торговельно-економічного університету, віце-президент НАН України, Голова секції суспільних і гуманітарних наук НАН України; Таміла Ларіна, помічник народного депутата України Денісової Л. Л.

З основними доповідями виступили: Микола Горбаха, представник секретаріату комітету Верховної Ради України з питань транспорту «Державна політика у сфері безпеки дорожнього руху: основні напрямки»; Михайло Берлін, директор Науково-дослідного інституту економічних і управлінських проблем безпеки дорожнього руху, голова Наглядової ради Національного Партнерства з безпеки дорожнього руху к. е. н. «Соціальні та економічні наслідки недооцінки людського життя»; Віктор Черній, директор комунального підприємства «Київдорсервіс» «Роль органів місцевого самоврядування у системі управління безпекою дорожнього руху»; Арсеній Хабутдінов, завідувач відділу безпеки на транспорті Державного підприємства «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» Міністерства інфраструктури України. «Особливості практичного розрахунку соціально-економічних збитків від ДТП»; Леонід Ільчук, заступник директора НДІ ПЗН Мінсоцполітики і НАН України з наукової роботи, к. п. н., доцент. «Соціально-економічні наслідки ДТП як загроза соціальній безпеці України».; Олена Щетініна, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Київського національного торговельно-економічного університету, д. ф.-м. н., професор. «Методологічні питання оцінки соціально-економічних втрат від ДТП».; Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії і соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, д. е. н. «ДТП: демографічні втрати та підходи до оцінки вартості життя».; Світлана Карташова, професор кафедри вищої та прикладної математики Київського національного торговельно-економічного університету, д. біол. н. «Ризики смертності від зовнішніх причин: стандартизовані оцінки, структура, очікувані збитки».; Тетяна Кривошлик, заступник завідувача кафедрою кафедри страхування Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, к. е. н. «Оцінка вартості життя як чинник розвитку страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів».; Ірина Денисова, директор департаменту інформаційної політики Ліги страхових організацій України. «ОСАГО в системі дорожнього руху».; Антон Чорний, доцент кафедри статистики та економетрії Київського національного торговельно-економічного університету, к. е. н. «Статистичний аналіз ДТП: регіональний розріз».

Активну участь в дисткусіях взяли науковці Інституту, а саме: Юлія Барабаш; Вікторія Болюбах; Олена Бубуйок; Володимир Вітер; Ірина Вітер; Олена Давидюк; Максим Дрозач; Тетяна Кір’ян; Юлія Петренко; Наталя Поляк; Олена Тарасюк; Ірина Терюханова.

Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України