Українська|English

Представники громадськості презентували проект «Стратегії сприяння соціальному діалогу в Україні»

Київ. 29 лютого. УНІАН. Експерти громадської організації Бюро соціальних та політичних розробок презентували проект «Стратегії сприяння соціальному діалогу в Україні», який торкатиметься, зокрема, питань імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Презентація проекту відбулася під час прес-конференції в УНІАН.

 

Як зазначив керівник проекту «Разом сильніші  - новий соціальний діалог в країнах Східного Партнерства» Ростислав Дзундза, в Україні діє національна система соціального діалогу, яка на сьогодні не виконує поставлені перед нею завдання на належному рівні через низьку інституалізацію суб’єктів соціального діалогу; відсутність механізму імплементації рішень; формальність і невиконання колективних угод і договорів; неспроможність організацій роботодавців і професійних спілок до ефективної взаємодії із органами центральної і місцевої влади; слабке залучення організацій громадянського суспільства до процесу соціального діалогу.

Він зауважив, що у контексті європейської інтеграції України, соціальні партнери обходять увагою сферу екологічної політики щодо аспектів соціально-економічних наслідків для сфери зайнятості та ринку праці, питань забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Водночас у документах ЄС наголошується на тому, що неможливо досягнути цілей і завдань сталого розвитку без активної участі зацікавлених сторін, зокрема і у сфері праці. В Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом сприяння сталому розвитку розглядається як один з головних принципів посилення співробітництва між сторонами, які визнають важливість найповнішого врахування економічних, соціальних та екологічних інтересів не тільки свого відповідного населення, а й прийдешніх поколінь.

Наразі, зазначив Ростислав Дзундза, всім небайдужим громадським активістам потрібно стимулювати і заохочувати ефективне партнерство між державним і приватним сектором, а також з організаціями громадянського суспільства.

За словами Виконавчого директора Бюро соціальних та політичних розробок, секретаря Координаційно-експертної ради з питань соціальної політики Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики і НАН України Ігоря Камінника, «Економічна криза вплинула на соціально–трудові відносини в рамках ЄС. Все голосніше звучать вимоги переглянути досягнення Соціальної Європи, а уряди провідних європейських країн навіть звертаються з проханнями переглянути соціальні норми, а іноді і скасувати їх, аби уникнути падіння конкурентоспроможності підприємств і економік. Він також зауважив, що втрачається імпульс розвитку соціального діалогу через дерегуляцію ринку праці та розширення нестандартної зайнятості в ЄС.

Саме тому, зазначив Ігор Камінник, до проекту «Сильніше разом - новий соціальний діалог в країнах Східного Партнерства» було закладено ідею «формування принципово нової моделі соціального діалогу між державою, роботодавцями та профспілками для забезпечення сталого розвитку країни, а також як зворотний зв'язок та презентація кращого досвіду до країн ЄС». Зокрема, щодо того, як взаємодіяти з існуючою кризою та звільнитися від стереотипів через максимальне широке громадське обговорення реформи соціального діалогу. В рамках проекту було залучено міжнародних експертів з Грузії, Вірменії та Молдови для впровадження реформи соціального діалогу з метою забезпечення сталого розвитку в цих країнах.

Водночас, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики і НАН України, кандидат політичних наук, доцент, Заслужений працівник соціальної сфери України, Леонід Ільчук повідомив про результати оцінки сучасного стану соціального діалогу в Україні. За його словами участь можливих учасників в соціальному діалозі обмежено показниками рівнів репрезентативності. До того ж в Україні відсутня офіційна інформація щодо загального рівня охоплення зайнятих осіб профспілками. Відзначається й тенденція скорочення рівня охоплення працівників колективними договорами.

Леонід Ільчук також зазначив, що за оцінкою НДІ праці і зайнятості населення охоплення профспілками працівників становить менше 50% (у 2012-2013рр. - 46,8%, в 2014 р. - 44,4%). На національному рівні за показниками репрезентативності в 2015р. зареєстровано 6 об'єднань профспілок, на галузевому рівні – 59. Разом з цим, об'єднання роботодавців в Україні в порівнянні з профспілками мають велику розгалуженість як за галузевим, так і за територіальним принципом. На національному рівні за показниками репрезентативності в 2015р. зареєстровано 3 об'єднання роботодавців, на галузевому рівні - 20. Найбільш вагомим об'єднанням роботодавців сьогодні ФРУ, яка об'єднує понад 80 галузевих і територіальних організацій роботодавців. До основних проблем, які слід вирішувати в перспективі слід також віднести: неналежне виконання державою своєї ролі і функцій у сфері соціально-економічних відносин; нерівність сторін соціального діалогу; формальний характер колективно-договірного процесу; обмеження функції Національної тристоронньої соціально-економічної ради; поєднання стороною роботодавців політичних і ділових функцій в соціальному діалозі.

Для вирішення зазначених проблем, на думку Леоніда Ільчука, доцільно вжити заходів, які б дозволили: «модернізувати національну систему соціального діалогу шляхом розширення формату учасників соціального діалогу та активної співпраці соціальних партнерів з представниками інших груп інтересів; удосконалити правове забезпечення соціального діалогу шляхом прийняття нового Трудового кодексу України; підвищити культуру соціального діалогу. Саме ці завдання і стояли при розробці проекту «Стратегії розвитку соціального діалогу в Україні».

Водночас, представник Національної академії державного управління при Президентові України, заслужений діяч науки та техніки Андрій Мішин розповів про структуру і загальні принципи проекту «Стратегії розвитку соціального діалогу в Україні». Він відзначив, що Проект Стратегії, який буде запропоновано для схвалення відповідним Указом Президента України, проходить широке обговорення через проведення низки національних та міжнародних заходів за участю представників центральної виконавчої влади, наукових установ, профспілок, організацій роботодавців та зацікавлених інститутів громадянського суспільства.

Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України