Українська|English

Бюро соціальних та політичних розробок за підтримки Регіонального проекту Європейського Союзу «Civil Society. Dialogue for Progress» розпочинає роботу проету спрямованого на всеукраїське експертне обговорення реформи системи соціальних послуг

В умовах реформ, які зараз проходять в Україні (зокрема адміністративна та фінансова децентралізація), соціальна сфера опинилася на другому плані. Вона не вважається пріоритетною ані в «Стратегії 2020», ані в інших стратегічних документах. Кабінет Міністрів України, як і Міністерство соціальної політики, не мають загального бачення як і що потрібно змінити в цій сфері. Подібно до них і громадське експертне коло теж не цікавиться соціальною проблематикою.

Соціальні послуги, як одна із основних складових соціальної політики, потребують докорінних, системних реформ. Такі вади як неузгоджена законодавча база, відсутність єдиної системи обліку різних категорій отримувачів послуг, декларативність законодавства, а також слабке залучення неурядових організацій до процесу надання послуг — все це унеможливлює якісні перетворення в нашому суспільстві.

У червні-серпні 2015 року Бюро соціальних та політичних розробок спільно з низкою експертів із країн Східного партнерства провело моніторинг системи соціальних послуг в Україні. Звіт за підсумками цього моніторингу разом із пропозиціями щодо реформи були продискутовані на низці експетних панелей та представлені Міністерству соціальної політики. Моніоринг показав, що на сьогодні соціальні послуги не виконують своєї основної фунції, а саме виведення людей зі складних життєвих обставин. А непродуманість фінансових механізмів забезпечує фінансування скоріше локальних установ-надавачів послуг, ніж власне самих послуг. Наслідком цього є зниження якості послуг, або їх повна відсутність.

Система надання соціальних послуг є сферою, в яку вкладається значна кількість міжнародних донорів, але відсутність координації та паралельна робота призводить до появи нормативно-правових документів, які суперечать один одному та спряють не реформуванню системи, а її розвалу.

Реформування системи соціальних послуг почалось із моменту її створення в «Стратегії подолання бідності» 2001 року. 2003 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про соціальні послуги», який повинен був стати базовим для реалізації завдань щодо реформування соціальної сфери та розвитку системи надання соціальних послуг. Але ухвалення цього Закону не дозволило просунутись уперед у напрямку роздержавлення соціальної сфери.

2007 року було схвалено так звану «Концепцію реформування системи соціальних послуг», що повторювала положення стратегії подолання бідності. 2012 року на зміну їй пришов інший стратегічний документ, який відзначав, що система соціальних послуг потребує нового законодавчого регулювання, зокрема щодо формування соціального замовлення, визначення потреб у послугах, їх видах та обсягах. Проте згадані законодавчі зміни так і не були впровадження.

Питання соціальних послуг стосуються значної кількості людей, які опинились у складних життєвих обставинах, тож публічне ігнорування цих питань, відсування їх на другий план ставить під загрозу якість українських реформ. Реформи неможливі без підтримки людського капіталу.

Власне тому сьогодні необхідне не лише розроблення нової нормативно-правової бази, а й введення проблеми до широкої публічної дискусії. Саме публічна думка є суттєвим інстурментом забезпечення виконання усіх необхідних реформ.

За підтримки Фонду Конрада Аденауера буде проведенно низку круглих столів, експертних зустрічей та прес-конференцій, головним завданям яких буде популяризація проблеми соціальних послуг. За підсумками проекту буде розроблено низку пропозицій для ключових стейк-холдерів щодо реформи системи соціальних послуг.

..
Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України