Українська|English

Експертна нарадда "Концепція імплементації стандартів ЄС щодо збалансування професійного та особистого життя працівників"

Питання гармонізації професійних та особистих обов’язків працівників в Україні потребує нормативної регламентації та практичних кроків до реалізації, зокрема з огляду на необхідність імплементації трудових стандартів ЄС у цій сфері. За підтримки Міжнародного фонду «Відродження» громадська організація «Бюро соціальних та політичних розробок» розпочинає діяльність проекту «Концепція імплементації стандартів ЄС щодо збалансування професійного та особистого життя працівників». Розробити Концепцію імплементації стандартів ЄС збалансування професійного та особистого життя працівників, що узагальнюватиме як міжнародні стандарти у цій сфері та практику їх впровадження окремими державами, а також враховуватиме соціально-економічні можливості України на сучасному етапі розвитку, врахування гендерних аспектів, дотримання принципу недискримінації. Здійснення експертної діяльності, зокрема, соціально-правового аналізу стандартів ЄС та МОП у сфері гармонійного поєднання професійних та сімейних обов’язків працівників та практики їх реалізації у країнах Європейського Союзу дозволить отримати аналітичні матеріали та конкретні пропозиції щодо їх впровадження в Україні. До експертної роботи над проектом будуть задіяні науковці кафедри трудового права та права соціального забезпечення юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, НДІ праці та занятості населення МСП та НАНУ, за участі профспілок та роботодавців та громадських організацій. Експертами буде проведено порівняльно-правововий аналіз відповідності національного законодавства та - проект Трудового кодексу України (реєстр. № 2410), проект Закону України про працю (реєстр. № 2708) до положень Конвенцій МОП та Директив ЄС з врахуванням досвіду імплементації держав-членів ЄС. Запрошуємо Вас приняти участь в екмпертному засіданні, що відбудеться 22 січня о 15 годині в Будинку профспілок, Майдан Незалежності, 2 зал 323.

Попередня програма заходу

Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України