Українська|English

Фахівці  оцінять, як впроваджуються «недискримінаційні» директиви Ради ЄС в Україні

 

30 червня о 10:00  відбудеться експертна зустріч-нарада «На шляху до ЄС: рівні права і можливості українських громадян у доступі до праці». Вона присвячена дотриманню рівності на ринку праці та у доступі до послуг, а також змінам в національному трудовому законодавстві. Нарада відбуватиметься в рамках проекту “Практики роботи Міністерства соціальної політики України із забезпечення рівності жінок і чоловіків на ринку праці”, який реалізує  Бюро соціальних та політичних розробок під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС (УС ПГС) за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в межах грантового компоненту проекту «Громадська синергія» .

 Протягом трьох років Українська держава, згідно з Угодою про асоціацію «Україна – ЄС», імплементувала чотири із шести директив Ради ЄС, які стосуються:

  • реалізації принципів рівного ставлення до чоловіків та жінок у питаннях доступу та постачання товарів і послуг (Директива № 2004/113/ЄС);
  • рамкової угоди щодо батьківської відпустки (Директива № 96/34/ЄС);
  • заходів із заохочення поліпшення безпеки та гігієни праці вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, чи годувальниць (Директива № 92/85/ЄЕС);
  • поступового запровадження принципу рівного ставлення до чоловіків та жінок у сфері соціального забезпечення (Директива № 79/7/ЄЕС).

Час  впровадження цих документів збігає вже 2017 року.

Ще дві директиви повинні бути імплементовані до кінця 2018 року: № 2000/43/ЄС про реалізацію принципу рівного ставлення незалежно від расового чи етнічного походження та, нарешті, № 2000/78/ЄС, що встановлює загальну систему рівного ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності.

Організації-ініціаторки заходу відзначають, що Міністерство соціальної політики України, як імплементуючий орган, доклало чимало зусиль до цієї роботи. Але лишається відкритим питанням, чи ці результати є достатніми для виконання поставлених завдань? Представники профспілок та неурядові експерти й експертки показують, залучивши галузеву та гендерну статистику, що у сферах дії цих шести директив не відчувається покращення, а в окремих галузях навіть і, навпаки – відкат.

Урядові й неурядові експерти погоджуються, що в реформованій країні, де реформи соціального забезпечення, трудового законодавства, пенсійна та інші недавні законодавчі ініціативи суттєво змінюють загальний ландшафт, імплементація згаданих Директив потребує узгодженого підходу.

Про ці проблеми та можливе реагування на них, вже здійснені кроки та можливі пропозиції подальших дій розкажуть:

  • профспілкові лідерки - представниці Конфедерації вільних профспілок України та галузевих профспілок Федерації профспілок України;
  • представники Міністерства соціальної політики, Держслужби зайнятості, Державної інспекції праці;
  • юристи-фахівці з трудового права ГО «Трудові ініціативи» та Центру проблем імплементації європейського соціального права КНУ імені Тараса Шевченка;
  • експерти науково-дослідних інституцій НАНУ - Інституту праці і зайнятості, Інституту економіки та прогнозування, Інституту демографії, Київської школи економки, Громадської ради з гендерних питань парламентського МФО «Рівні можливості», фахівці Київського Інституту гендерних досліджень і Бюро соціальних та політичних розробок.

Контакт для акредитації:

Марфа Скорик

096 011-0338

 

Європейський союз, прямуємо разом Unicef Black sea trust for regional cooperation Civil Society Forum КМДА фонд відродження Карітас України